Mats Hedman, vd för designbyrån Tegel & Hatt. Foto: Jann Lipka.

INSPIRATION

Sextimmarsbyrån

Den lilla designbyrån i Stockholm behövde hitta ett sätt för att minska på stressen och samtidigt öka effektiviteten. Lösningen blev att alla gick ner i arbetstid, och resultatet lät inte vänta på sig.

Åttatimmarsdagen är fortfarande norm, över 100 år efter att det infördes. Tegel & Hatt är den Stockholmsbaserade designbyrån som infört sextimmarsdag – och bara ser positiva resultat. Vd Mats Hedman berättar att det började för fem år sedan, under en tid av hög belastning. 

»Vi ville inte lösa det med längre dagar och stressfylld atmosfär. Vi ville vara en betydligt bättre arbetsplats än så.«     

Vilka är lärdomarna?

»Att det är lätt att ändra arbetssätt om man tvingas till det – vi behövde producera samma volym på kortare tid. Att arbeta mer koncentrerat visade sig vara välkommet. En annan lärdom är att det kräver tillit. Alla måste vara med och bidra, inte bara utnyttja den kortare arbetstiden. Och inte minst: en intensivare arbetsdag gör en inte tröttare, tvärtom ger det energi. De där extra timmarna ger tydlig effekt. Vi kommer till jobbet utvilade, fulla av arbetslust, varje morgon.« 

Hur är det med lönsamheten? 

»Vi är ekonomiskt välmående. År 2022 blir vårt bästa år hittills med 50 procents ökning av omsättningen och 100 procents ökning av vinsten. Det säger en del. Det är uppenbart att en utvilad hjärna producerar ett bättre resultat. Att vi erbjuder sextim­marsdag är också attraktivt när vi söker nya talanger och gör oss därmed till en starkare byrå på sikt.« 

Publicerad: torsdag 9 mars, 2023