Kjell Svensson var en av drivkrafterna bakom Centrum för global HRM.

AKADEMI

Svenssons nya hatt

Hedersdoktorn Kjell Svensson vid Göteborgs universitet om karriären och framtiden – och den stora avgörande frågan för HR.

Nyligen utsågs han till hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här berättar Kjell Svensson, tidigare HR-direktör vid Volvo, om sin karriär, betydelsen av att behålla kompetens och vad AI kan innebära.

Vi börjar med en sportfråga:
Hur känns det? 

»Hedrande och glädjande! Jag är väldigt glad för att HR-professionen uppmärksammas på det här viset. Det tyngsta skälet till att jag fick utmärkelsen är att jag var drivande i att skapa ett HR-centrum vid Göteborgs universitet. I samband med det fick Sverige sin första professur i HR.«

Vad betyder det på sikt?

»Att HR stärker sin roll som ett viktigt konkurrensmedel för alla typer av organisationer.«

Måste HR fortfarande försvara sin plats i företagen?

»Det blir mindre och mindre så och det beror ju på att man i dag ser att det viktigaste konkurrensmedlet är de anställda – deras kompetens och deras engagemang.«

Hur har HR utvecklats under din karriär?

»HR har gått från att ha varit en administrativ tjänst som släckte bränder och rättade till fel. I dag har HR en mer strategisk roll där vår främsta uppgift är att underlätta för organisationen att nå sina mål.«

»HR måste bestämma sig för vilka arbetsuppgifter vi ska utföra i takt med att AI, algoritmer och självlärande robotar tar över.«

Fungerar det så i svenska företag?

»Inte till 100 procent. Men det blir alltmer vanligt, speciellt om du ser på de nya it- och techföretagen. Där är det verkligen kamp om individer och kompetens. Jag tror att HR måste bestämma sig för vilka arbetsuppgifter vi ska utföra och vilka kunskaper man ska besitta i takt med att AI, algoritmer och självlärande robotar tar över allt fler uppgifter. Vad blir kvar? Vad ska HR göra? Det är den stora frågan. Man måste ha ett svar på detta först, sedan kan man bestämma vilka kunskaper och färdigheter man ska utveckla för att hålla sig i framkant.«

Vad är du mest stolt över med din karriär?

»Att jag har lyckats ge HR en plattform på de företag där jag arbetat. HR har bidragit till utveckling av både företag och individer. Då kan man ju somna med gott samvete.«

Upplever du att du har fått kämpa i motvind?

»Ja, ibland. Men det är få yrken eller professioner där man inte får det. En sak som jag känner att jag skulle ha drivit hårdare är det här med mångfald och jämställdhet. Det tog för lång tid innan det tog fart. Det är inget som sköter sig självt utan något man hela tiden måste visa nyttan av. Det gynnar affären och gör arbetsgivaren mer attraktiv.«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: torsdag 16 mars, 2023