Nu saknar vi plötsligt kontorsmaskinerna. BIld: Shutterstock.

UNDERSÖKNING

Förvandling med förhinder

Ny analys: 22 procent av medarbetare i europeiska organisationer saknar rätt teknik för att kunna arbeta från hemmet.

Omställningen till hybridkontor sker inte utan krux. Canon Europe har analyserat data från 3 000 medarbetare i organisationer i Europa, och problemen har visat sig vara stora. Hälften säger att deras arbetsplats antingen håller på att bli eller redan är ett hybridkontor. Samtidigt uppger 22 procent av de som mest arbetar på distans att de saknar rätt teknik för att kunna utföra sina jobb. Respondenterna var från sju europeiska länder: Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna och Sverige.

STÖRSTA PROBLEMEN MED DISTANSARBETE

42 %

Problem med affärsprocesser 

41 %

Administrativa problem 

37 %

Måste besöka kontoret för dokumenthantering 

Publicerad: torsdag 23 mars, 2023