Advokat Ebba Walberg Snygg. Foto: Peter Westrup

DILEMMAT

Drogtestning av anställda

Det blir allt vanligare med drogtester. Men när får arbetsgivaren lov att testa – och vad är viktigt att tänka på?

Drogtester på arbetsplatser blir allt vanligare, både för befintlig personal och vid nyanställningar. ­Testerna ses ofta som ett sätt att hindra missbruk, men drogtester är i regel integritetskänsliga. För att en arbetsgivare ska kunna vidta åtgärder vid en vägran att medverka måste först den anställdes intresse att värna sin personliga integritet vägas mot det egna intresset av att testerna genomförs. Att missbruk innebär hälsorisker för den som missbrukar torde oftast inte vara skäl nog. 

Att ha ett kollektivavtal om drogtester är givetvis bra, men avvägningen mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen måste fortfarande göras – ett kollektivavtal trumfar inte alltid enskildas rätt till personlig integritet. Vid nyanställningar hos privata arbetsgivare gäller däremot i princip fri anställningsrätt, vilket ger större möjligheter att kräva drogtester. Om ni drogtestar inför nyanställningar är min rekommendation att vänta med att ingå anställningsavtal till efter testet genomförts och inte villkora avtalet med att drogtest ­genomförs med godkänt resultat. 

Även vid nyanställningar gör sig integritetsaspekten påmind. Glöm inte att hantera provsvaren i enlighet med GDPR och att utforma själva testförfarandet så att arbetssökandes integritet respekteras.


Text: Ebba Walberg Snygg, advokat

Publicerad: fredag 31 mars, 2023