SJÄLVLEDARSKAP

Leda sig själv — sju insikter

Nyligen gästades Sveriges HR Förenings podd Fråga Forskaren av Nina Bozic, forskare i innovationsledning och framtidens arbetsliv. Här är hennes viktigaste tankar från avsnitt 50, om självledarskap – ett brännande ämne i hybridlivets tid.

1. Kunskapssamhället driver självledarskap

»I kunskapssamhället är arbetet gränslöst för många. I industrisamhället var arbetsuppgifterna tydligare. När vi satt alla tillsammans hade chefen överblick och det fanns ett tydligare ramverk. Nu är de flesta roller öppna. Hybridarbetet lägger ännu ett lager till detta. Var och en måste bestämma vad vi ska göra, när och var vi ska utföra vårt arbete. Det upplevs som en möjlighet av dem som gillar en högre grad av autonomi. Men det ökar stressen för många, då även tiden som krävs för att planera och koordinera arbetet ökar.«


2. Ledare blir möjliggörare

»Ledare behöver förflytta sig från en traditionellt styrande roll till en roll som möjliggörare. Ledare måste möjliggöra en dialog för en bättre balans mellan medarbetarnas olika behov och det organisatoriska uppdraget. 

Det är också avgörande att kunna vara sårbar och säga: ›Jag har inte heller alla svar, vi får hitta dem tillsammans, vi får testa oss framåt. Jag är här för att lyssna på vilka utmaningar ni står inför och hur jag kan stödja er på bästa sätt, så att ni kan utföra ert arbete och utveckla er potential.‹«


3. Begränsning är nödvändigt

»Vi lever i ett samhälle där arbetet blivit gränslöst och där informationsflödet är konstant. Det skapar en stress. Vi har svårt att begränsa och välja ut vad som är riktigt viktigt. Vad ska jag fokusera på i mitt arbete? HR-chefer, såväl som andra ledare, uttrycker att det som behövs just nu är en tydligare känsla av syfte och riktning som hjälper medarbetarna med prioritering och självledarskap. 

Det handlar också om att kunna säga nej, och att inte jobba för mycket – många av oss jobbar mer när vi arbetar hemifrån.«


4. Bygg gemenskap

»Tydliggör syftet med arbetet och organisationens kärnvärderingar. Alla behöver ha samma kompass för att sedan kunna styra sitt eget arbete. Varje medarbetare måste också få reflektera över sin egen plats i denna gemensamma målbild. Hur kan jag med mina kompetenser på bästa sätt bidra till vårt gemensamma syfte?

Det krävs mycket tillit för att arbeta i en syftesbaserad organisation. Som chef måste man fokusera på att bygga gemenskapen och ett gemensamt syfte, detaljstyrning är inte konstruktivt i detta sammanhang.«


5. Öva på samskapande

»Det räcker inte längre med en ledarskapsprofil, där man anger att vissa egenskaper är de som krävs. Olika medarbetare behöver olika typer av stöd. Jag har gjort många övningar med ledare kring samskapande och facilitering och det måste man som ledare få träna på. Det handlar mycket om att man som chef bjuder in till en samskapande process, i stället för att säga ›så här ska vi göra‹.«


6. Tekniken ökar transparensen

»Tekniken har skapat förutsättningar för ökad transparens. Dokument kan exempelvis göras tillgängliga i en organisation, vilket bidrar till att fler kan ta beslut själva – till det distribuerade ledarskapet. Men tekniken medför också att arbetsgivare har mycket mer data om medarbetarna. Det måste finnas en öppen dialog om detta – övervakning och digital etik är högaktuella frågor.«


7. Framtiden formar vi gemensamt

»Scenarioplanering har traditionellt använts av ledningsgrupper för strategiutveckling. I dag ser vi i stället hur ›future literacy‹ blir viktigare, i hela organisationen. På Rise jobbar vi mycket med samskapande metoder där anställda och ledare definierar om sina framtida roller och utforskar hur AI och annan ny teknik kan användas. Vi förkroppsligar det vi kallar ›speculative fictions‹, berättelser om framtiden. Hur känns det att vara där, i den framtida arbetsmiljön? Det är en process som gör medarbetarna mer engagerade – en känsla av att det är vi som skapar framtiden, och kan påverka det som kan hända.«


Lyssnartips: Fråga Forskaren

Citaten från Nina Bozic är hämtade ur Sveriges HR Förenings podd Fråga Forskaren, där hon var gäst i avsnitt 50. Fråga Forskaren leds av Johan Segergren och Zorica Bodiroza, som i varje avsnitt träffar en ny forskare för ett spännande samtal. Självledarskap är ett återkommande tema. Lyssna bland annat på avsnitt 19 med Lena Lid Falkman under rubriken Hemma eller på kontoret? Arbetsplatsen efter pandemin och avsnitt 5 med Gisela Bäcklander: Självledarskap under distansarbete.


Text: Jenny Damberg
Bild: Shutterstock

Publicerad: tisdag 4 april, 2023

Nina Bozic

NINA BOZIC

Bor: I Stockholm.

Yrke: Senior forskare inom innovationsledning och framtidens arbetsliv på forskningsinstitutet Rise. 

Förebild: Naturen.

Dold talang: Att skapa oväntade möten mellan människor och att föra in konst i affärslivet. 

Det bästa jag läst i år: Crossroads av Jonathan Franzen och Ways of Being – Animals, Plants, Machines: The Search for a Planetary Intelligence, av James Bridle.

Favoritpoet: Rumis dikter, för skönhet och visdom.

 

 

»Det krävs mycket tillit för att arbeta i en syftesbaserad organisation. Som chef måste man fokusera på att bygga gemenskapen och ett gemensamt syfte.«