REKRYTERINGSTRENDER

Årets match

Bilden av krisåret 2023 klarnar. Enligt en ny undersökning har trendpendeln svängt kraftigt sedan i fjol ifråga om rekryteringar och anställningsvilja.


REKRYTERINGSTRENDER 2023

Var femte tror att befintlig personal kommer prioriteras framför nyrekryteringar, i fjol var den siffran 2 av 100.

Ökat fokus på nyrekrytering inom hållbarhet, ekonomi och försäljning.

Möjligheten att jobba hemifrån värderas högst i valet av arbetsplats.

God företagskultur, bra chef och karriärutveckling skattas högt.HUR KOMMER REKRYTERING
ATT SKE UNDER 2023?

Nyrekrytering    47,1 %

Vidareutveckla befintlig personal    19,6 %

Vet ej   17,6 %

Interimslösning   9,8 %VAD VÄRDERAR KANDIDATER HÖGST PÅ EN ARBETSPLATS?

1
Arbeta hemifrån 

2
God företagskultur 

3
Bra chef 

4
God värdegrund

5
Flexibla arbetstider/
Stabil arbetsgivare
(delad plats)

6
Löneutveckling


Text: Redaktionen Bilder: Shutterstock

Publicerad: måndag 17 april, 2023