ETT ÖGONBLICK MED…

»Jag förstod hur duktig jag var på att dölja mitt beroende«

Martin Sjöberg berättar om beroendesjukdomar och medberoende i arbetslivet – och vilken roll HR kan spela för att skapa bättre rutiner och stöd i verksamheten.

På vilket sätt kan ni hjälpa HR med medarbetare som sitter fast i beroenden?

»Genom att skapa en struktur som chefer och HR kan luta sig mot för att agera tidigt vid oro. Vi utbildar chefer, HR, ledning och stöttar cheferna före, under och efter agerandet. Vi följer upp arbetet och resultaten visar att HR och chefer blir bättre på att agera tidigt. Dels synliggör vi en dold, kostsam problematik som slår skoningslöst mot organisation och medmänniska. Dels tillhandahåller vi processer för arbetsgivare som ger resultat oavsett vad medarbetaren säger eller gör. HR-funktionen är ingången i en organisation för oss.«

Pandemier, krig och lågkonjunktur: Har ångesten och oron någonsin varit större på jobbet?

»Generellt sett brukar lågkonjunkturer slå ganska hårt mot i synnerhet personer med någon form av alkohol- eller drogproblem. Det kan leda till att folk med begynnande alkoholproblem utvecklar beroendesjukdom. För dem som redan utvecklat beroende blir sjukdomsförloppet väldigt brant.«

Har det blivit vanligare att man självmedicinerar?

»Ja, absolut. Beroendesjukdomar misstas ofta för stress, depression eller utmattning, och för dessa tillstånd skriver företagsläkare ut narkotikaklassade läkemedel. Man ger alltså knark till personer som redan har utvecklat denna hjärnsjukdom. Tendensen enligt oss är att företagsläkarna blir mer och mer ›generösa‹ med receptblocket. Det skapar en risk för beroende. Vi har alltid sett detta i våra kundorganisationer, och nu mer än någonsin.«

Är många duktiga på att dölja sitt beroende?

»Ja, och det är jag ett bevis på. På 1990-talet var jag nykter i fyra år, och har nog aldrig lidit så mycket av alkoholismen som då. Jag var som en tickande bomb. När jag började dricka igen var det fritt fall i två år. Jag jobbade i Sverige och var duktig på att hålla fasaden. När jag till slut nådde botten kom jag in på ett behandlingshem. Jag insåg att jag inte var ett missförstått geni utan bara alkoholist, och att jag behövde förändra allt i mitt liv.«

Det var då det vände?

»Där och då förstod jag hur duktig jag varit på att dölja mitt beroende, på att ljuga och manipulera chefer, och hur mycket det hade kostat dem som var nära. Jag och Fredrik (Ljung, medgrundare som gjort en liknande resa) kände att vi ville hjälpa HR och chefer att agera tidigare och hade inte något annat jobb eftersom vi var brända i våra respektive branscher. Vi förstod att det handlade om att knyta an externa och interna resurser till en fungerande helhet.«

Så vi behöver utbilda HR-personal för att lösa beroendeproblem på våra arbetsplatser.

»Absolut. HR behöver en process för att samla in information om medarbetare som orsakar oro, och arbetsgivaren har en skyldighet att utreda bakomliggande orsaker. Det är viktigt att ha rutiner och stöd som stärker chefer – och att HR agerar som kravställare, inte som läkare. Cheferna bör bara tala om fakta och vilka skyldigheter de har.«

Känner ni att ni kan hjälpa till?

»De företag som jobbar långsiktigt med oss blir allt bättre på att ringa tidigt till vår stödfunktion. Anledningen till att vi startade bolaget var att vi såg att det är svårt för nära och kära att upptäcka varningssignaler eller säga stopp i tid. Som chef eller på en HR-funktion sitter man faktiskt på en unik möjlighet att rädda människoliv.«

Text: Henrik Lenngren

Publicerad: torsdag 20 april, 2023

MARTIN SJÖBERG

Bor: På Östermalm i Stockholm.
Dold talang: Kommer ihåg vad människor sagt tiotals år i efterhand, även om det är oviktig information.
Tränar: Dagligen.
Första jobbet: Hamnvakt på Sandhamn.
Bästa egenskap: Stryktålig.
Udda intresse: Backgammon.
Förebilder: Ingemar Stenmark, Nelson Mandela, min far och Inga-Britt Ahlenius.