Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN

Så får du unga att trivas och utvecklas i chefsrollen

I detta avsnitt av Fråga Forskaren får du möta Susanne Tafvelin och Hanna Irehill från forskargruppen CoLeadRs (Umeå universitet). Med deras hjälp fortsätter Johan och Zorica vara nyfikna på unga chefer och vilka förutsättningar verksamheter behöver bidra med för att unga chefer ska kunna utöva ett gott ledarskap.

Vad är det som får unga chefer att trivas och vilja stanna kvar i rollen som chef? Vilka risk- och friskfaktorer bidrar till att hjälpa respektive stjälpa unga chefer? Hur förhåller sig unga chefer till chefsrollen och sin chefsidentitet?

Du får också ta del av CoLeadRs nya guide som bygger på två svenska forskningsprojekt om unga chefers förutsättningar. Forskningsprojekten genomfördes under 2018–2023 vid Umeå universitet och Karolinska Institutet.

Syftet med denna guide är att underlätta för organisationer som vill säkerställa goda förutsättningar för unga att trivas och utvecklas i chefsrollen.

Ladda ner guiden ”UNG OCH CHEF” här.

Avsnittet släpptes 6 april 2023

Publicerad: torsdag 20 april, 2023