Annons: INNEHÅLL FRÅN PERSONIO

INNEHÅLL FRÅN PERSONIO

Så kan HR ge ditt företag ökad resiliens

Resiliens står för förmågan att stå emot och klara förändringar, återhämta sig från påfrestningar och fortsätta utvecklas. I dessa tider är det avgörande för företag att stärka sin resiliens, både på organisatorisk och individuell nivå, och HR-avdelningen har en viktig roll att spela, det menar Maria Duni, nordenchef på Personio.

Resiliens är ett begrepp som blivit allt mer populärt och som idag används inom vitt skilda områden, som klimat, hälsa, ekonomi och psykologi. Det handlar i grund och botten om motståndskraft vid yttre tryck. Maria Duni, nordenchef på Personio menar att det är dags att resiliens kommer upp på HR-avdelningarnas agenda.

Boka en demo

– Organisationers motståndskraft och förmåga att anpassa sig har det skrivits mycket om och med fokus på högsta ledningens roll att skapa de rätta förutsättningarna i sina företag. Men HR-avdelningarna kan spela en stor roll i att kartlägga och systematisera arbetet för att öka organisationens – och även medarbetarnas resiliens, säger Maria Duni.

På individnivå handlar resiliens till stor del om människors personliga och psykologiska förutsättningar. Alla medarbetare har dock inte samma förutsättningar, förklarar Maria Duni, och pekar på att HR-funktionen kan göra det möjligt att hjälpa samtliga i företaget att bli lite mer resilienta – utifrån sina egna premisser.

– Förmågan att hantera stress är till exempel något som varierar mellan anställda, och som går att stärka oavsett utgångsläge. För att stärka individens resiliens är såklart det coachande ledarskapet viktigt, där chefer hjälper den enskilde medarbetaren att få syn på sin kompetens och förmåga att prestera på en viss nivå även i tuffa tider. Här kan och bör HR förse cheferna med de rätta verktygen, berättar Maria Duni.

Boka demonstration av Personio

Att bygga en stödjande, positiv företagskultur hjälper alla oavsett egna förutsättningar att hantera press och osäkerhet bättre. Även här är HR-avdelningens insatser centrala, anser Maria Duni. Slutligen betyder intern öppenhet med information och strategier mycket. När alla vet vad som händer i företaget och vad ledningens intentioner faktiskt är, så innebär det att mindre energi går åt till oro för den egna situationen. Det blir även lättare att se sin del i det gemensamma arbetet att klara trycket som organisationen utsätts för. HR-systemen och hur de används för att åstadkomma sådan öppenhet är en kritisk faktor för organisatorisk och individuell resiliens.

– När medarbetare känner sig starka och kompetenta tillsammans, och när organisationen har en genuin kultur som präglas av optimism och uppdragsfokus. Då finns goda förutsättningar för en framgångsrik verksamhet under både turbulenta och lugnare perioder. Investeringen i resiliens betalar sig därför oavsett när den sker, men de organisationer som satsar nu kommer tillhöra de starkaste när vi går in i lugnare tider igen, avslutar Maria Duni.

Fem områden där du som HR-expert kan bidra till ökad resiliens:

Talangvård: Se till att företagets anställda har den kompetens som krävs för att anpassa sig till förändrade omständigheter så att medarbetare med hög potential kan och vill stanna trots yttre tryck på organisationen.  

Krishantering: Bidra till att organisationen har en robust och välkänd beredskapsplan för krissituationer. Skapa rutiner för psykologiskt stöd till medarbetare och bidra till att upprätthålla verksamhetens kontinuitet under och efter en kris är några exempel HR kan bidra till.

Förändring: Hjälp organisationen att anpassa sig mot nya förändringar, till exempel genom att ge bra stöd till anställda vid omorganisationer eller införande av ny teknik eller nya processer.

Medarbetarengagemang: Främja resiliens genom att bidra till en engagerande kultur där medarbetarna upplever motivation och delaktighet i organisationens mål, värderingar och vision. 

Välbefinnande: Bidra till organisationens resiliens genom att utveckla bättre policyer och arbetssätt som stöttar medarbetarnas hälsa, t.ex. flexibla arbetsformer, program för mental hälsa och andra initiativ för välbefinnande.

Publicerad: torsdag 20 april, 2023

Om Persionio

Personio är Europas ledande hr-mjukvaruföretag för små och medelstora företag. I plattformen finns system för rekrytering och onboarding, kompetensutveckling, arbetsflöden, lönehantering och personaldata. All data är GDPR-skyddad. Personio har 7000 kunder över hela världen.

www.personio.com