Dåliga ledare är både vanliga och omtvistade.

LEDARSKAP

Fejd om forskning

Struktur eller individ – orsaken till destruktivt ledarskap beror på vilken forskare man frågar. Allt enligt två skilda rapporter.

Vad beror dåligt ledarskap på, personlighet eller arbetsmiljö? Därom tvistar de lärde. I hetluften är ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Umeå universitet, som slår fast att destruktivt ledarskap är vanligare än vad som tidigare varit känt. I studien vittnade var tredje anställd om att de haft en chef vars ledarskap är en blandning av arrogans, bestraffning, falskhet, feghet och otydlighet. 

Tafvelin Susanne
Susanne Tafvelin, docent vid Umeå universitet, har lett det omtvistade forskningsprojektet.

Forskningsteamet, med docenten Susanne Tafvelin i spetsen, menar att detta inte beror på chefens personlighet utan på en ogynnsam arbetsmiljö. Detta har väckt debatt i Psykologtidningen, där en rad andra forskare hävdar raka motsatsen. Anna Dåderman, Sara ­Henrysson Eidvall och Petri Kajonius, bland ­andra, har undertecknat en debattartikel där de skriver att slutsatsen saknar belägg i forskningen – och att personlighet visst är den viktigaste faktorn i fråga om destruktivt ledarskap.

»Personlighetens betydelse belyser till exempel vikten av att sätta rätt person på rätt plats från början, det vill säga att vara noggrann med personbedömningsprocessen i samband med rekrytering… Det gynnar varken chefer, medarbetare, organisationer eller samhället i stort att ensidigt lyfta fram arbetsmiljön som den största ›boven‹.«

Text: : Tommy Jeppsson

Publicerad: måndag 24 april, 2023

4 FORSKARRÅD TILL ARBETSGIVARE

• Jobba med personalens trivsel och välmående i hela organisationen. Gör det inte bara till chefens ansvar.

• Ge chefer goda förutsättningar för att jobba med personalens trivsel, motivation och välbefinnande.

• Utveckla ett hållbart system för chefshandledning.

• Utveckla ledarskapsutbildningar inriktade på ledarbeteenden som är effektiva för att stimulera medarbetares motivation.

(Källa: När det brister, Umeå universitet 2023)