Anna ­König Jerlmyr, tidigare riksdagskvinna och borgarråd för Moderaterna. Sedan årsskiftet sitter hon i styrelsen för mjuk­varubolaget Pihr.

RÄTTVISA

Tar upp kampen

Nu har ojämställda löner blivit olagliga. Anna König Jerlmyr är den före detta toppolitikern som vill bekämpa lönediskriminering med svensk tech.

För den som är hyfsat insatt i Stockholmspolitiken lär namnet Anna König Jerlmyr klinga bekant. När de rödgröna tog makten i Stockholm i höstas valde hon att gå vidare till näringslivet, efter 16 år som riksdagskvinna och borgarråd för Moderaterna. Sedan årsskiftet sitter hon i styrelsen för mjukvarubolaget Pihr.

»Jag har alltid drivits av en vilja att förändra världen till det bättre, särskilt i fråga om jämställdhet och mångfald. Under mina år i politiken såg jag kraften i näringslivet, där ambitionerna för ESG-frågorna är högre. Investeringarna framgent kommer ske i bolag som kan uppvisa data på att de är hållbara och har en inkluderande modell. Det vill jag vara en del av«, säger Anna König Jerlmyr.

Pihr erbjuder ett lönekartläggningsverktyg som syftar till att stänga lönegapet mellan män och kvinnor. 

»Det var precis vad jag sökte, möjligheten att påverka genom att uppvisa transparenta data. Osakliga löneskillnader har diskuterats i decennier, samtidigt som vi inte har sett tydliga förbättringar.«

ANNA KÖNIG JERLMYR

Bor: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Bakgrund: Finansborgarråd och riksdagsledamot.
Bästa boken: Mannen utan öde, av Imre Kertész.
Hobbies: Tennis och slalom.
Motto: Dagens visioner är morgondagens verklighet.
Dold talang: Rita och designa möbler.

I dag används verktyget i 90 länder. Det lär bli ännu mer efterfrågat nu när ett nytt lagförslag har klubbats av EU, som innebär att alla bolag över 100 anställda ska genomföra lönekartläggningar i syfte att komma till rätta med könsdiskriminerande lönesättning.

»Inom EU ser vi ett lönegap på 13 procent mellan män och kvinnor. Därför skärper man lagstiftningen, vilket jag tycker är helt rätt«, säger Anna König Jerlmyr och fortsätter:

»Många tror att den här typen av analys är komplex och byråkratisk. Men vi har ett verktyg som kortar implementeringstiden med 95 procent. Det är en analys via AI, som snabbt identifierar osakliga löneskillnader och ger rekommendationer för att täppa till lönegapet.«

EU-direktivet innebär en rad nya skyldigheter för arbetsgivarna, samt en del rättigheter för arbetstagarna. Lönesättningen ska göras transparent innan anställning och på arbetsplatsen. Vidare får arbetsgivaren inte fråga om lönehistorik under rekryteringsprocessen och måste redovisa löneskillnader mellan könen.

»Det här innebär även att vi kommer få landsdata och en bättre databas, så vi kan jämföra bransch för bransch och land för land. Jag tänker på citatet av (FN-sändebudet) Michael Bloomberg: ›In God we trust. Everyone else, bring data‹. Det är genom transparenta data som vi kan styra utvecklingen och se att den går i rätt riktning.«

EU Pay Transparency Directive

Det nya EU-direktivet i fyra punkter.

• Lönetransparens före anställning 

Arbetsgivare blir skyldiga att göra lönesättningen transparent i annonsen om lediga tjänster eller före anställningsintervjun. Arbetsgivaren får inte fråga potentiella arbetstagare om lönehistorik. 

• Rätt till information för anställda 

Anställda får rätt att begära information från arbetsgivaren om arbetsplatsens lönenivåer, indelade i kön. Denna rätt gäller alla anställda, oavsett företagets storlek.

• Rapportering om könsdiskriminerande löneskillnader 

Arbetsgivare med minst 100 anställda måste rapportera om löneskillnaderna mellan män och kvinnor. 

• Gemensam lönebedömning 

Vid löneskillnad mellan könen på minst 5 procent måste arbetsgivaren återkomma med en lönebedömning i samarbete med fackliga organisationer.


Fotnot: Förkortningen ESG står för environmental (miljö), social (socialt ansvar) samt governance (bolagsstyrning).


Text: Salka Hallström
Foto: Peter Cederling

Publicerad: fredag 5 maj, 2023