Slösa med berömmet! Illustration. Shutterstock.

RAPPORT

Ordets makt

Amerikansk studie visar att positiv feedback lönar sig. Medarbetare som får regelbunden bekräftelse av chefer presterar bättre.

Beröm är guld värt, bokstavligen. Entydig forskning visar att medarbetare som regelbundet får bekräftelse av överordnade presterar bättre. Enligt en studie från det amerikanska konsultbolaget Zenger och Folkman ökar dessutom medarbetarnas engagemang i direkt proportion till hur bra ­deras ledare är på att ge positiv feedback. Det omvända gäller för ledare som ­snålar med berömmet – engagemanget i teamet blir lägre. 

en graf
Publicerad: onsdag 10 maj, 2023