Louise Bringselius, docent i organisation och ledning vid Lunds universitet.

FRÅGA FORSKAREN

Louise Bringselius: Psykologisk trygghet, integritet och tillit

Vi är glada att få välkomna Louise Bringselius, docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationen, tillbaka till Fråga Forskaren.

Sedan vårt senaste möte med Louise har hon skrivit en ny bok om det närliggande begreppet psykologisk trygghet. Vi samtalar om hur företag och myndigheter kan verka för psykologisk trygghet och öppna samtal. Att vägen mot psykologisk trygghet inte alltid är enkel, utan den bygger på förmågan att både sätta gränser och riva dem. Vidare pratar vi om vikten att hantera tystnadskultur och hur man skapar ett klimat där anställda vågar tala öppet om åsikter, tankar och misstag.

Lyssna här:

Publicerad: torsdag 8 juni, 2023