Tidigt ingripande kan bryta destruktiva mönster. Bild: Shutterstock.

ARBETSMILJÖ

Få bukt med våldet

Sverige är tillsammans med övriga nordiska länder bland de nationer som har mest mobbning och trakasserier på jobbet, visar World Poll – en ny världsomfattande undersökning med 126 000 medverkande.

Fler svenska kvinnor än män har upplevt våld och trakasserier på jobbet, 45 respektive 29 procent. Sverige är också i topp tio, tillsammans med övriga nordiska länder, bland nationerna med högst frekvens av sådana upplevelser – vilket förstås väcker frågor om vad det kan grunda sig i. Den vanligaste formen av jobbtrakasserier som rapporteras i Norden är psykiska sådana, ofta av sexuell natur. Det visar senaste delrapporten från World Risk Poll, en enkät med nästan 126 000 medverkande i 121 länder. Stiftelsen Lloyd’s Register och FN:s fackorgan ILO ligger bakom undersökningen.

4 åtgärder:
Våld och trakasserier

1. Ingrip tidigt

Denna typ av kränkningar brukar ingå i ett mönster. Anmälningar ska utredas omgående och öppet. 

2. Gör rutinerna tydliga

Rapporteringsvägarna ska vara tillgängliga, särskilt för de mest utsatta arbetstagarna. 

3. Öka medvetenheten

Ta ansvar som arbetsgivare, i samarbete med myndigheter och andra aktörer. 

4. Undvik universalrecept

Erfarenheter av våld och trakasserier varierar mycket, beroende på vem som drabbas. Använd riktade tillvägagångssätt.

Källa: World Risk Poll

Publicerad: torsdag 15 juni, 2023