Johanna Flanke, generalsekreterare, HR-föreningen. Foto: Karl Nordlund.

Konsten att vara snäll – också mot sig själv!

»Det går fort nu.«

Jag vet inte hur det är med er, men jag blir nästan lite trött när jag hör mig säga det gång på gång. Den tekniska utvecklingen går vindlande snabbt. AI gör sitt intåg på våra arbetsplatser och medarbetarna ska känna sig hemma och delaktiga när förutsättningarna förändras. Samtidigt känner många av oss att det är tuffare ekonomiska tider. I alla förändringar gäller det att värna och rusta människor som bygger verksamheterna, men ser du till att också du får det som du behöver?

I detta nummer av HR People möter vi flera exempel på människor och verksamheter i förändring – HR-kolleger som tar sig an framtiden med en stark kombination av kompetens och mod.

Jag träffar hela tiden många av våra medlemmar, och ser styrkan hos oss inom HR People-området. Vi har gjort en gigantisk omställning av HR:s roll till att just ha fokus på verksamheten, på affären. När vår kompetens är med när besluten fattas kan vi se till att ge en extra kraft till strategier och planer. Vi kan verkligen kollektivt ge oss kudos för att vi har lyckats med denna förflyttning av vår profession, men det kostar också. 

Vår ambition är att först och främst stötta verksamhetens behov och utveckling, men för att vara med och leda den omställning som näringsliv och offentlig sektor står mitt i och inför kan vi inte bara springa fortare. Vi behöver kanske fortsätta att småspringa, men smartare. 

Du behöver också tid för reflektion, lärande, återhämtning och allt det där som vi som jobbar med HR/People står för och som vi vet har effekt på företags och organisationers hållbarhet och utveckling. 

Att vara snäll mot sig själv är därför viktigare än någonsin. Jag minns hur väl Stefan Einhorn beskrev det i sin bok Konsten att vara snäll. När din kompetens och ditt mod efterfrågas som mest och när det går fort behöver du se till att du själv också har en välfylld verktygslåda. Du ska ju inte bara följa med i utvecklingen av verksamheten eller affären. Du ska se till att ge dig förutsättningar att vara med och leda. 

Var snäll och smart. 

Johanna Flanke, generalsekreterare, HR-Föreningen

Publicerad: torsdag 15 juni, 2023