STRATEGISKT LYSSNANDE

Lyssna noga nu!

Det råder en lyssnandekris i dagens organisationer. Det menar Mats Heide, professor vid Lunds universitet, som tillsammans med Anette Svingstedt skrivit boken Strategiskt lyssnande: så blir chefer, medarbetare och organisationer bättre på att lyssna – som handlar om att ta ett mer systematiskt grepp om lyssnandet. På följande sidor leder Mats Heide vägen till denna svåra konst, steg för steg.

vita träpjäser förutom en som är röd

1. Bestäm dig för att bli bättre på din förmåga att lyssna

»Det är alltid svårt att bryta gamla vanor och mönster.«

»Forskningen om lyssnande är entydig: vill man bli bättre på att lyssna måste man först bestämma sig för att lyssnande är viktigt och sedan träna på att lyssna oftare. Det är alltid svårt att bryta gamla vanor och mönster och göra något annat. Till att börja med måste vi reflektera över hur vi brukar agera och fundera på om det finns något annat sätt att exempelvis hålla möten. De flesta chefer ägnar den mesta tiden i ett möte till att berätta för de andra om hur man ser på saker och ting. En bra tumregel för chefer är att tänka på och använda akronymen ›WAIT – Why Am I Talking‹. Ställ dig frågan ›varför pratar jag just nu?‹. Sätt som mål att förbättra din förmåga att lyssna nästa gång du är på ett möte. Försök att ställa öppna frågor och lyssna på vad de andra deltagarna ser, hör, känner och vet om något.« 


träkuber som ändrar sig från Me till We

2. Sluta fokusera på dig själv

»Forskning visar att yngre chefer, oftast de under 40 år, är inriktade på den egna prestationen.«

»Ett av de vanligaste hindren för lyssnande är att vi fokuserar för mycket på oss själva, hur andra uppfattar oss och på vår egen prestation. När vi fokuserar på oss själva är vi inte mottagliga för andra personers åsikter, erfarenheter eller kunskaper. Forskning visar att yngre chefer, oftast de under 40 år, är inriktade på den egna prestationen, och tror att de måste veta allt. Men i takt med att chefer får mer erfarenhet, kunskap och självförtroende vågar de öppna upp sig för andras tankar och idéer. Det finns självfallet även yngre chefer som inte fokuserar på sig själva, men många biografier av chefer – som den förre vd:n för SAS, Jan Carlzon, och vd:n för Virgin, Richard Branson – beskriver hur de i takt med att de blev äldre kunde släppa garden och inte i så stor utsträckning fokusera på den egna leveransen.«


Trasig tallrik

3. Erkänn att du kan ha fel

»Att visa sårbarhet och vara öppen är inte något gullegull för fegisar eller plåster som löser alla problem.«

»Chefer som är fokuserade på jaget och den egna prestationen har oftast svårt att erkänna att de har fel. Återigen, en utvecklad chef som inte fokuserar på sig själv och hur andra kan tänkas uppfatta hen har lättare att erkänna att de har fel. Brené Brown, en amerikansk professor i sociologi, har ägnat en stor del av sin karriär åt att forska om sårbarhet och mod, bland annat hos chefer. Hon understryker att det kan kännas obehagligt att erkänna sina misstag och begränsningar för andra. Men om man kan stå ut med den känslan har man mycket att vinna. Att visa sårbarhet och erkänna för andra att man har gjort fel, inte förstår allt, inte kan allt, kräver alltså mod och personlig mognad. Att visa sårbarhet och vara öppen är inte något gullegull för fegisar eller plåster som löser alla problem, påpekar psykologerna Anders Wendelheim och Rodell Lundgren.«


vattendroppe som gör vattenringar

4. Börja i det lilla

»Inled med en rutin om incheckning vid möten, där alla kort får berätta samtidigt som de andra får lyssna.«

»Att bryta gamla mönster sker inte i en handvändning. Det gäller att börja i det lilla. Den sydafrikanske biskopen Desmond Tutu lär ha sagt att det endast finns ett sätt att äta en elefant – en bit i taget. Den amerikanske psykologen Karl E. Weick var inne på samma resonemang, om en small wins strategy – att sätta upp mindre delmål som efterhand de uppnås visar på konkreta framsteg. Med tiden blir det allt fler framsteg som tillsammans bildar ett framgångsmönster. Du kan börja i det lilla, till exempel i ditt team.Inled med en rutin om incheckning vid möten, där alla kort får berätta samtidigt som de andra får till uppgift att lyssna. Alla får komma till tals och får samtidigt insikt i varandras situation. Därefter kan andra rutiner införas som främjar lyssnande. Detta lär ge ringar på vattnet. Snart ringer högste chefen och vill haka på ert lyssnandetåg.«


Text: Henrik Lenngren
Bild: Shutterstock

Publicerad: torsdag 15 juni, 2023
Mats Heide
Foto: Johan Persson

MATS HEIDE

Bor: Falsterbo.

Gör: Professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet.

Dold talang: Bra kock och trädgårdsmästare.

Bra bok: Guldmunken – en kärlekshistoria av Carl Cederström.

Bra tv: Succession på HBO.

Tränar: Löpning, golf och styrketräning.

Första jobbet: Jordgubbsplockare.

Bästa egenskap: Ambitiös och prestigelös.

Udda intresse: Arkitektur- och inrednings­nörd.