Advokat Ebba Walberg Snygg. Foto: Peter Westrup

JURIDIK

Rätt dokumentation?

Utan nödvändigt och godkänt arbetstillstånd kan det bli dyrt för arbetsgivaren. När riksdagen skärper kraven inställer sig många frågor kring chefers ansvar. Juristen Ebba Wahlberg Snygg reder ut vad som gäller.

Utan nödvändigt och godkänt arbetstillstånd kan det bli dyrt för arbetsgivaren.

Med en skärpt lagstiftning och utökade kontroller från Migrationsverket inställer sig frågor kring chefers ansvar för att anställda har nödvändiga arbetstillstånd. 

Generellt gäller att den som anställer en tredjelandsmedborgare är skyldig att kontrollera att personen har rätt att arbeta i Sverige. Den som inte gör detta kan bli skyldig att betala en särskild straffavgift, fråntas rätten till offentliga stöd och bidrag och dömas till böter eller fängelse. I verksamheter med krav på tillstånd kan en miss även stå sig dyrt vid tillståndsprövningar. 

Den som har ett arbetstillstånd får enbart arbeta inom det yrke och hos den arbetsgivare som uttryckligen anges i beslutet. Det är alltså inte säkert att den du tänkt anställa har rätt att arbeta hos dig – även om denne kan visa upp ett giltigt arbetstillstånd. 

Straffansvar gäller den som av oaktsamhet har tredjelandsmedborgare utan arbetstillstånd anställda. Detta omfattar inte enbart den som anställt personen. Se därför upp så att du inte ärver ett bristande kontrollarbete eller anställningar av en tidigare chef. 

Aktsamhetskravet är högt ställt och för att inte riskera misstanke om brott behöver du kontrollera att anställda har ett relevant tillstånd. En i övrigt spännande rekrytering kan annars bli en mycket tråkig historia.

Text: Ebba Walberg Snygg, advokat

Publicerad: torsdag 15 juni, 2023