Bild: Shutterstock

UNDERSÖKNING

Viktigt med mångfaldspolicy

För sju av tio medarbetare är det en prioriterad fråga – men nästan var femte arbetsplats saknar en policy för hbtq+, mångfald och rekrytering enligt en ny Sifoundersökning.

Sju av tio anställda i Sverige tycker att det är viktigt att arbetsgivaren har en policy för hbtq+, mångfald och rekrytering. Men nästan var femte arbetsplats saknar en sådan. En av fyra anställda vet inte heller om deras arbetsgivare har en sådan policy. 

Det är kontentan i en ny Sifoundersökning där 1 400 svenskar i åldern 18–65 deltog. Undersökningen genom­fördes av rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad.


Hur viktigt är det att din arbetsplats har en mångfaldspolicy?

Vet ej 6 %
Väldigt viktigt 21 %
Viktigt 26 %
Ganska viktigt 22 %
Inte viktigt alls 26 %

Publicerad: tisdag 27 juni, 2023