Siri Wikander bemöter Mats Alvessons påståenden i hans debattartikel i Expressen. Foto: Maria Östlin.

HR-DEBATT

»Välkommen ut i verkligheten, Mats Alvesson!«

Siri Wikander, moderator på HR Dagarna och mångårig medlem i HR-föreningen, skriver personligt om Mats Alvessons utfall mot HR och undrar varför utvecklingen helt verkar ha sprungit honom förbi.

Tack Mats!

Inget gör mig gladare än att HR nu tar så mycket plats att Mats Alvesson upplever det som hotfullt. Jag pratar förstås om hans debattartikel som publicerades den 15 juli i Expressen med rubriken Låt dig inte styras av ett makthungrigt HR. Mats Alvesson skriver:

»…HR sväller. Större avdelningar och alltmer av styrdokument och aktiviteter. Ju fler man blir desto mer kan man finna på. Man vill rättfärdiga sin existens, bygga ut maktbasen men också utöva vad man själv tycker är ett positivt inflytande. Ofta gör man det inom ramen för sitt eget, snäva perspektiv och sitt särintresse.« 

Efter att våra organisationer under 1900-talet har styrts av militärer, tekniker och ekonomer så tycker jag att det är underbart hur HR-personer med djup kunskap om hur man motiverar medarbetare och ställer om organisationer, sedan många år har en helt självklar plats i ledningen och allt oftare även som vd. Där bidrar HR tillsammans med sina ledningskolleger till att skapa mänskligt och ekonomiskt hållbara organisationer som blomstrar. Det är synd att denna positiva utveckling helt verkar ha gått Mats Alvesson förbi. Mats Alvesson beskriver i stället HR i en raljerande ton:

»Många hyser tvivel om HR-funktionen, det vill säga human resource management alias personaladministration, dess utbredning och många aktiviteter som alla förväntas underordna sig. Många elaka skämt huserar, till exempel ›Endast en dåre fruktar inte en HR-person med gott om tid‹.«

De HR-personer jag dagligen möter som föreläsare, workshopledare och konsulter har ett enda fokus och det är att i nära samarbete med verksamheten hjälpa organisationen att lösa sina utmaningar. Och det saknas inte utmaningar. Det råder akut kompetensbrist och vi behöver snabbt ställa om till ny kompetens och nya arbetssätt med stöd av ny teknik. Enligt Sveriges kommuner och regioners rapport Välfärdens kompetensförsörjning 2022 så behöver välfärden anställa 410 000 personer fram till 2031 samtidigt som det bara kommer ut 253 000 personer på hela arbetsmarknaden under samma period. Det stora behovet av att ställa om kompetens och arbetssätt bekräftas av World Economic Forums rapport Future of jobs report 2020 som visar att 50 procent av alla medarbetare behöver ställa om sin kompetens till år 2025.

Professor Kjell A Nordström och kommunikationsstrategen Per Schlingmann som är aktuella med boken och podden Momentum var i oktober 2022 keynote speakers på HR Dagarna som arrangeras av HR-föreningen. Kjell och Per pratade om de utmaningar som finns i världen och i våra organisationer. De menar att HR har en nyckelkompetens som behövs för att vi ska klara framtidens utmaningar och att vi kommer att få se ännu fler HR-personer som tar plats som vd:ar.

Mats Alvesson verkar inte dela denna positiva syn på HR och framför i sin text så många icke underbyggda åsikter att jag undrar om han uttalar sig som privatperson eller som forskare. Han beskriver till exempel HR utan att nämna ett enda ord om den automatisering av administrativa HR-uppgifter som pågår. Han skriver i stället:

»Många HR-personer är frustrerade över att tvingas syssla med operativa frågor. På önskelistan kommer strategier överst, sedan styrning, därpå stöd och längst ned service, till exempel om sjukledighet, pensionsfrågor med mera. HR vill öka status och inflytande, vara med i ledningsgruppen och verka genom andra.«

Här är ett klargörande på plats kring vad HR gör nu för tiden. HR ansvarar för flera olika processer som till exempel rekrytering, arbetsmiljö, kultur, ledarskap och lärande. Varje sådan process består av två delar. En del som är praktiskt operativ där man hanterar mycket data och som är mer repetitiv till sin form. Denna del automatiseras just nu i snabb takt med hjälp av teknik som AI (intelligent beslutsstöd) och RPA (robotic process automation). Cheferna uppskattar när systemen blir mer användarvänliga och på sikt kommer den här tekniken minska behovet av administratörer. Region Skåne har till exempel på kort tid sparat 8 000 manuella arbetstimmar genom RPA:er och de har bara precis börjat.

Den andra delen är mer strategisk och taktisk där man på olika sätt ökar organisationens förmåga att klara den snabba omställningen till nya arbetssätt. De ledningsgrupper som ligger i framkant identifierar under strategiarbetet både affärs- och medarbetarutmaningar och ett tydligt önskat framtida läge. Därefter beslutar de om olika initiativ för att nå målen. HR driver de initiativ som handlar om att ställa om kultur, ledarskap, system och arbetssätt som gör att man når det framtida önskade läget. Det kan till exempel handla om att förtydliga vad bra ledarskap är i dag och stötta i den omställningen. Eller så kan det innebära att stötta verksamheten, till exempel att få vårdcentraler att ställa om från sekventiella till parallella arbetssätt. HR jobbar nära verksamheten och är specialister på beteendeförändring och kompetensomställning.

HR är som många andra professioner i stark utveckling. Det är en snabb och mycket lärorik resa där vi tillsammans med de andra supportfunktionerna IT, kommunikation och ekonomi driver på utvecklingen i nära samarbete med verksamheten.

Avslutningsvis önskar jag Mats Alvesson välkommen ut i verkligheten. HR Dagarna i arrangeras oktober i år med en imponerande talarlista med stor bredd av forskare och praktiker. Där ägnar vi två dagar åt att ta del av evidensbaserad forskning och best-practise för att utvecklas vidare som profession!

Varmt välkommen att delta för att lära vad HR faktiskt gör i dag!

Läs mer!

Här är fler länkar till artiklar som handlar om Mats Alvessons inlägg i Expressen den 15 juli.


Mats Alvessons debattinläggJohanna Flankes och Stefan Tengblads replik i Expressen.Stefan Tengblad skriver på Linkedin.Johannes Sundlo kommenterar på Linkedin.

Publicerad: fredag 21 juli, 2023