På Cramo har man tänkt brett i rekryteringen.

JÄMSTÄLLDHET

Likhet lönar sig

Jämställdhetsarbetet har lett till positiva resultat för maskinuthyraren Cramo.

Nio av tio arbetstagare i byggbranschen är män. Maskinuthyraren Cramo arbetar för en förändring ­eftersom de har sett att en jämnare könsfördelning lönar sig. De depåer som har den jämnaste könsfördelningen är mer lönsamma, har en bättre arbetsplatskultur och lägre personalomsättning. 

Att rekrytera jämställt är dock inte lätt. Efter pandemin rekryterade Cramo i hotell- och restaurangbranschen.

»Att tänka bredare kring rekrytering har ökat mångfalden och inkluderingen i bolaget. På köpet har vi fått en jämnare könsfördelning«, ­säger Linda Heikki, head of human resources på Cramo. 

En förutsättning för att locka kvinnor är att den fysiska miljön är välkomnande och inkluderande.

»Detaljerna på en arbetsplats kan göra stor skillnad för de anställdas upplevelse. Det påverkar kultur och jargong. Det handlar om att ändra strukturer och en kultur som i grunden är dålig.«


Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: söndag 30 juli, 2023