Marie Rubarth liknar HR-arbetet vid ett hus. Grunden måste vara på plats innan nästa steg tas.

HÄLSA

Koll på pulsen

Hur gör man när tempot är högt och medarbetarna lätt blir stressade? Marie Rubarth, human capital leader på konsultbolaget PWC, berättar om ett spännande pilotprojekt som gav omedelbar effekt.

Alla vill ha det, men ack så få hittar det: välmående. Kanske är det extra svårt att uppnå på en arbetsplats med högpresterande konsulter. På Price Waterhouse Coopers har man testat ett annorlunda verktyg för att främja hälsan bland medarbetarna – en kombination av hälsodata och mänsklig coachning.

»Att jobba med välmående är ett ständigt pågående arbete som kräver att vi utmanar oss själva. Man måste också kunna mäta att de insatser och initiativ man gör får effekt«, förklarar Marie Rubarth, human capital leader på det anrika konsultbolaget.

PWC är en av världens största, äldsta och mest ansedda konsult­firmor. De erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, finansiell rapportering, HR och en lång rad andra områden. Bara i Sverige har de runt 2 700 medarbetare. 

Att arbeta med hälsa på ett sådant företag innebär naturligtvis utmaningar. Tempot blir lätt högt och balansen mellan arbete och fritid kan vara extra svår att hitta. 

»Vi har fantastiska medarbetare som varje dag bidrar till våra kunders framgång. För att möjliggöra fortsatta leveranser i premiumklass behöver vi som arbetsgivare ha strukturer och processer på plats som tar sin utgångspunkt i vad som skapar hälsa på arbetet. Det handlar inte om att göra en sak en gång om året, utan att integrera ett wellbeing-perspektiv i allt vi gör varje dag«, säger Marie Rubarth. 

Marie Rubarth på kontoret
PWC i Stockholm, vid Sankt Eriksplan. Ytterligare 21 kontor finns runt om i Sverige.

Hon understryker att det viktigaste är fundamentet: att man gör det man ska enligt arbetsmiljölagen, tar sitt arbetsgivaransvar, har rätt försäkringar, utbildningar och stöd på plats. Viktigt är också att engagera högsta ledningen i dessa frågor och införa forum där beslut kan fattas.  

»Det som är utmärkande för PWC:s arbete för välmående medarbetare är att vi låter det ta plats och vi låter det ta tid. Ju mer komplext ett område är, desto längre tid tar det att göra skillnad på riktigt. Och det är det vi har för avsikt att göra«, fortsätter Marie Rubarth. 

»Vi kunde se jättestora förflyttningar, framför allt hos dem som skattade sitt välmående som ganska lågt i början av projektet.«

Efter att ha skannat av marknaden beslutade man sig för att testa en tjänst som utlovade en enkel och effektiv lösning. Medarbetare skulle få sina hälsodata – puls, sömn, stressnivå och rörelse – registrerade av ett armband. En gång i månaden, eller oftare om det behövdes, fick man sedan ta ett samtal med en coach. Coachen var den enda som hade tillgång till de data som registrerades via armbandet. 

»Under samtalet kommer ni fram till vad ni kan skruva på för att öka ditt välmående. Det är oftast små enkla saker som man själv har svårt att se. Allt från att kanske lägga ifrån sig mobilen en halvtimme innan du går och lägger dig till att du ser till att promenera till bussen. Eller tar en promenad på lunchen. Eller slutar stressa över att du inte hinner träna«, berättar hon. 

MARIE RUBARTHS TRE BÄSTA TIPS

1. Identifiera vad välmående är för er och varför det är viktigt för er verksamhet.

2. Involvera alla nivåer i organisationen, från den enskilde medarbetaren till högsta ledningen.

3. Ha tålamod och glöm tomteblossen, riktigt hälsoarbete tar tid.

Marie Rubarth
Marie Rubarth har HR-ansvar för 2 700 medarbetare.

Den mänskliga coachen gör tre saker som tekniken inte kan. Det ena är att hitta motivation, det andra är problemlösning. Det finns alltid en barriär – brist på tid och motivation, eller också kanske jobbet kommer i vägen. Coachen är en person som hjälper fram till en lösning. Och så det tredje: ansvarstagande. Att ge ett löfte till en människa är förstås annorlunda jämfört med att lova en app något.

De kunde snart se tydliga resultat. Bland de 150 medarbetare som valts ut för att delta i pilotprojektet kunde man se tydliga förbättringar. De fick uppskatta sitt välbefinnande efter en skala som världshälsoorganisationen, WHO, har skapat.

»Vi kunde se jättestora förflyttningar, framför allt hos dem som skattade sitt välmående som ganska lågt i början av projektet. Och när det gällde sömn kunde vi se väldigt positiva förändringar.«

På PWC är pilotprojektet avslutat. Nu ska antalet deltagare dubblas och projektet ska rullas ut i omgångar, i olika delar av organisationen. Målet är att alla anställda ska erbjudas att vara med. 

»Att jobba med välmående i en organisation innebär att du måste ha ett smörgåsbord av erbjudanden. Allt kan inte passa alla, det måste man inse«, säger Marie Rubarth.


Mer om hälso­främjande arbete 

Vill du läsa mer om arbete med hälsa och välmående på arbetsplatsen? På hemsidan hrforeningen.se kan du ladda ner Strategi för hälsa i arbetslivet – en rapport av HR-föreningen och nätverket People Insight Lab.  

Ladda ner den här


Text: Kalle Dixelius
Foto: Andreas Lundberg

Publicerad: tisdag 22 augusti, 2023

MARIE RUBARTH

Bor: I Svinninge utanför Stockholm.

Gör: Human capital leader på PWC Sverige.

Bakgrund: Född och uppvuxen i Borås, flyttade till Stockholm 1997, pluggade PAO-programmet vid Stockholms universitet. Har jobbat i olika ledande befattningar samt drivit eget bolag inom HR.

Bästa avkopplingen: I stallet eller på hästryggen.

Tv-favorit: Bäst i test.

Första jobbet: Glasskiosken i Borås djurpark.

Livsmotto: »Det har jag aldrig provat så det klarar jag helt säkert« (Pippi Långstrump).

Oanad talang: Kan spela lite ­trummor. Var trummis i ett tjejband på högstadiet.