Linda Alouani Josephson, strategisk HR-partner på Migrationsverket har genomgått HR-föreningens diplomutbildning HR Business Partner.

UTBILDNING

Smart utbildning: HR + business

Linda Alouani Josephson, HR-partner på Migrationsverket, berättar om erfarenheterna och vad hon lärde sig när hon gick HR-föreningens utbildning HR Business Partner, som riktar sig mot dig som vill arbeta affärsmässigt, strategiskt och rådgivande med HR.

Varför gick du utbildningen HR ­Business Partner? 

»Det var i ett skifte där jag gick från att ha arbetat med chefsrekryteringar på Migrationsverket till strategisk HR-partner. Jag började i höstas och fick diplomet i februari.« 

Vad var behållningen, tycker du?

»Mötet med deltagarna och alla kompetenta lärare gjorde stort intryck. Förutom att jag fått ny kunskap har jag blivit bättre på att räkna på HR-effekter i ekonomiska termer, vilket är värdefullt i ledningsgrupper. Jag har också fått ökad självkännedom, om min egen kommunikationsstil när jag framför budskap i olika sammanhang.«

Hur räknade ni på HR-effekter?

»Vi fick hjälp av lärare att bryta ner poster som rekrytering, nyanställningar, sjukfrånvaro och liknande. Även friskvård och friskvårdsbidrag. I vanliga fall räknar man ju mest på förmåner och löner.« 

Hur kopplar man HR till affären, rent konkret?

»Jag tänker att det är det som är strategisk HR, att det inte pågår som en parallell process vid sidan om. ­Affären är beroende av människor och därför är det nödvändigt att HR är en del av det. Inom HR rekryterar vi, arbetar med arbetsmiljö så att folk stannar, trivs och presterar. Vi arbetar med off- och onboarding, vid teknikskiften, ser till förmåner och, vid behov, arbetsrätten. Affären och HR är i själva verket samma sak, men vi har varit lite dåliga på att visa det i siffror.«

Hur arbetar du med affären på Migrationsverket?

»Eftersom det är en statlig myndighet sker det inte i form av intäkter och försäljning. Vi är skattefinansierade och har ett uppdrag för regeringen. Det är det uppdraget som är affären och då är det mitt jobb att hjälpa verksamheten att nå målen. Vissa verksamheter kanske behöver minska, medan andra behöver bli mer effektiva. Vi kanske behöver rekrytera eller kompetensväxla. Det är en lång lista där HR är integrerat i processerna och är en förutsättning för att nå målen, i stället för att stå vid sidan av. Ju mer kunskapsintensiva vi blir, desto tydligare blir det att det är medarbetarna som avgör –­ ­deras närvaro, attityd, trivsel och förståelse.«

Vad lärde du dig om förändringsarbete?

»Där hade jag en del med mig, utan att vara expert. Nu har jag smakat lite mer på det, på själva processen. Vi tittade på det utifrån gruppdynamik, en förståelse för olika gruppers förutsättningar.« 

Så ni tittade på gruppsykologiska teorier?

»Det och systemteori. Det finns olika modeller där, om faser som grupper kan genomgå. En grupp som är självsäker kan ledas framåt stegvis, medan en annan grupp kan känna rädsla för kritik och då ha svårt att ta emot ny information.« 

Berätta om ditt exjobb?

»Jag skrev om personlighetstester – om vad kan de mäta, om man kan lita på dem eller inte, och så vidare. Och om hur man kan räkna på kostnader och vinster utifrån rekryteringsbehov.«


Diplomerad HR Business Partner

Utbildningen är för dig som vill arbeta affärsmässigt, strategiskt och rådgivande med HR. Innehållet i Diplomerad HR Business Partner är utvecklat i samråd med yrkesverksamma på alla nivåer för att på riktigt möta framtidens krav på HR. Syftet är att du ska kunna agera som tillväxtmotor och kulturdrivande kraft i din framtida roll. 

Utbildningsdagar: 12, fördelat på fem tillfällen. Även ett webbinarium på temat AI + HR samt ett projektarbete som genomförs på hemmaplan.

Ort: Stockholm, IHM Business School.

Pris: 51 500 kr för medlemmar, ej medlemmar 69 500 kr.

Läs mer här


Text: Salka Hallström

Publicerad: tisdag 22 augusti, 2023

LINDA ALOUANI JOSEPHSON

Bor: Stockholm, Kungsholmen.

Gör: HR-partner och processansvarig för employer branding på Migrationsverket.

Bakgrund: Personalvetare med många års erfarenhet av chefsrekrytering.

Hobby: Kultur i alla former, teater och konserter.

Bästa boken: Blonde av Joyce Carol Oates och Ålevangeliet av Patrik Svensson.

Livsmotto: Sinnesrobönen.

Förebild: Nelson Mandela.