EMOTIONELL INTELLIGENS

Träna din EQ!

När världen förändras snabbt blir det allt viktigare med EQ-kompetenser för att hantera komplexa arbetsuppgifter. Vi pratade med Margareta Sjölund, chefspsykolog, och Jenny Westergård, vd för EQ Europe.

surrealistiskt porträtt på en kvinna

1. Hitta mening och passion i arbetet – träna självförverkligande och känslomedvetenhet

»För att öka känslomedvetenheten kan man reflektera över sina känslor i olika situationer.«

»Lön har alltid varit viktigt, men i dag blir värderingar och mening allt mer betydelsefullt när människor söker jobb. Att ha engagemang i arbetet är direkt kopplat till bättre prestation, och när ens arbete stämmer överens med värderingar och passion ökar detta engagemang. 

För att förbättra engagemanget behöver man utveckla vissa EQ-kompetenser, särskilt känslomedvetenhet. Det innebär att bli bättre på att hantera och förstå egna känslor och hur de påverkar andra samt arbetsklimatet. För att öka känslomedvetenheten kan man reflektera över sina känslor i olika situationer, fundera över vad som utlöser dem och hur de påverkar ens beslut. Det är också viktigt att våga visa sårbarhet inför kollegor, vilket kan leda till att de också öppnar upp i samtal om viktiga frågor.

Vi har metoder för att träna känslomedvetenhet och emotionell intelligens genom diskussioner och existentiella övningar. Så kan man öka sin självkänsla och bli mer medveten om sina känslor och reaktioner.

För att lyckas med detta arbete är det viktigt att förändringen börjar från toppen av organisationen. Ledningen måste vara intresserad av och engagerad i att arbeta med dessa frågor, precis som med vilken målsättning som helst. Genom att visa siffror och resultat blir det tydligt att högre EQ leder till ökad lönsamhet och effektivitet.«


En rosa plastanka som leder gula ankor

2. Skapa psykologisk trygghet i teamet – förbättra dina relationer och självuttryck

»Öva på att uttrycka dina känslor på ett konstruktivt sätt och ta emot feedback från dina medarbetare.«

»Att jobba öppet och förtroendefullt är avgörande för ett positivt arbetsklimat, där alla känner sig accepterade och vågar uttrycka sig. Tyvärr har många företag låg psykologisk trygghet, vilket kan leda till negativa konsekvenser som tystnadskultur, mobbning och uteslutning.

För att förbättra arbetsmiljön är relationer och självuttryck viktiga EQ-kompetenser att utveckla. Som ledare bör du arbeta aktivt med att skapa och underhålla relationer, så att alla känner sig trygga och vågar vara kreativa och innovativa. Öva på att uttrycka dina känslor på ett konstruktivt sätt och ta emot feedback från dina medarbetare. Det hjälper dig att förmedla dina åsikter utan att såra andra och bidrar till att motverka mobbning på arbetsplatsen.

Att förbättra våra förmågor, snarare än våra egenskaper, är nyckeln till framgång. Med större förståelse för hur hjärnan fungerar kan vi hantera känslor bättre, även i pressade situationer. Att utveckla impulskontroll är viktiga EQ-aspekter att arbeta med för att undvika negativa spiraler.

För dagens ledare är det viktigt att vara anpassningsbar och flexibel. Du måste kunna hantera förändringar, interna konflikter och externa världshändelser. Genom att träna dessa EQ-kompetenser kan du skapa en sundare arbetsmiljö, förhindra mobbning och bli en bättre ledare i en föränderlig värld.«


ihopsatt figur av olikfärgade kuber

3. Stärk förtroendet som ledare – öka självkänsla och utveckla problemlösningsförmåga

»Genom att träna på att vara autentisk och öka sin självkänsla kan man förstå hur man påverkar andra.«

»För ledare är det viktigt att fokusera på fyra centrala områden. För det första, autenticitet: våga vara dig själv och stå för dina åsikter. Samtidigt är det viktigt att uttrycka sig på ett humanistiskt sätt som motiverar medarbetarna. För det andra, självinsikt: vara sann mot dig själv och andra, ha insikt i hur andra uppfattar dig och arbeta på din självkänsla.

Det tredje området är att vara en ledare som kan hantera och leda förändring. Det innebär att förstå att förändring kan vara jobbigt för alla inblandade och att kommunikation är nyckeln för att få med alla på tåget, med ett coachande förhållningssätt.

I dagens arbetsliv är det viktigt att kunna jobba tillsammans med andra människor, oavsett om vi är ledare eller inte. Därför är EQ-kompetenser så viktiga. Genom att träna på att vara autentisk och öka sin självkänsla kan man förstå hur man påverkar andra och bli en bättre ledare.

När det gäller att leda i förändring är det viktigt att visa förståelse för att det kan vara jobbigt för alla inblandade. Genom att kommunicera på rätt sätt kan man hålla alla engagerade och motiverade. Det handlar också om att utveckla sin problemlösningsförmåga, inte bara för tekniska frågor utan även för frågor som rör människor och organisationer. Genom att förmedla svåra besked på ett humant sätt kan man som ledare skapa tillit hos sina medarbetare.«


utsnidade olikfärgade människor i trä som står i grupp

4. Bli en inkluderande ledare – utveckla empati för en hållbar arbetsplats

»Delta i övningar och diskussioner, pröva nya sätt att arbeta och fråga andra om deras perspektiv.«

»Inkludering handlar om mer än strategier och mål för representation av kön, etnicitet och ålder. Det viktiga är att förstå hur man genomför dessa strategier utifrån hur man agerar. Nyckeln är att utveckla empatisk förmåga, att sätta sig i andras ställe, förstå hur de tänker och känner.

Visst är det bra med lagkrav kring jämställdhet, som krav på rapportering av löneskillnader och representation i ledningen. Men om det fortfarande finns toppstyrning som hindrar inkludering spelar det ingen roll. För att åstadkomma inkludering måste vi mäta oss själva och våra organisationer, utvärdera var vi befinner oss nu och vart vi vill vara i framtiden, till exempel om ett år.

För att göra detta måste vi arbeta med vårt EQ, genom att göra en utvärdering av vårt nuvarande läge och bestämma oss för vart vi vill vara framöver. Vi måste också se var vi misslyckas och hur vi kan förbättra oss, både individuellt och som team.

Empati är en viktig kompetens för inkludering. Om en chef har låg empati kan det vara svårt för dem att inkludera andra på ett bra sätt. Då behöver de öka sin empatiförmåga. Det kan göras genom att delta i övningar och diskussioner, pröva nya sätt att arbeta och fråga andra om deras perspektiv. Genom att öka sin empati blir man med större sannolikhet en mer inkluderande ledare.«


Text: Henrik Lenngren
Bilder (ej porträtten): KN

Publicerad: tisdag 22 augusti, 2023

MARGARETA SJÖLUND

MARGARETA SJÖLUND

Bor: Stockholm.

Gör: Grundare av EQ Europe och Kandidata Asia. PhD, chefspsykolog och arbetande styrelseordförande i bolagen.

Dold talang: Bra på att brodera julstrumpor.

Bra bok: Morgonstjärnan av Karl Ove Knausgård.

Bra tv: Gift vid första ögonkastet och Agenda.

Tränar: Med Sofia på SVT 20 minuter om dagen, samt vattengympa.

Första jobbet: På ett café, som 11-åring.

Udda intresse: Väldigt intresserad av relationer. Kan sitta ensam på ett café och iaktta hur folk interagerar med varandra.

Aktuell: Ger inom kort ut boken
EQ in Action.

 

Jenny Westergård

JENNY WESTERGÅRD

Bor: Höllviken.

Gör: Vd för EQ Europe.

Dold talang: Lagar goda desserter.

Bra bok: Depphjärnan av Anders Hansen.

Bra tv: Nyheter, dokumentärer och serien White Lotus.

Tränar: Meditation, yoga och gym.

Första jobbet: Som 14-åring, i tygaffär.

Motto: Det mesta är möjligt – det är aldrig för sent så länge man får behålla hälsan.

På meritlistan: Tog examen i psykologi som 48-åring efter 20 år i finansbranschen. Förverkligar drömmen om att arbeta med mänsklig hållbarhet och organisationsutveckling på nuvarande jobbet.

Udda intresse: Har alltid varit intresserad av sociala interaktioner.