FRÅGA FORSKAREN

Så ökar vi våra chanser att nå FN:s globala mål

I höstens första avsnitt av Fråga forskaren möter Johan och Zorica, Jan Artem Henriksson. Jan är generalsekreterare för IDG – Inner Development Goals.

IDG står bakom ramverket för hur vi människor behöver utvecklas individuellt och kollektivt för att öka våra chanser att hantera komplexa problem och nå FN:s globala mål. Ramverket bygger på ett samarbete mellan många forskare och experter från hela världen. I detta samtal berättar Jan om ramverket och de förmågor vi som människor behöver utveckla parallellt med det arbete som görs inom Sustainable Development Goals. Han berättar också om samarbetet med HR-föreningen och hur vi tillsammans ska skapa förutsättningar för lärande om IDG och möjligheten att låta ramverket vara grund för utvecklingen av kultur och värdegrundsarbete inom våra företag och organisationer. Tack Jan för ett inspirerande samtal och början på ett viktigt samarbete!

Publicerad: måndag 18 september, 2023