Advokat Ebba Walberg Snygg. Foto: Peter Westrup

DILEMMAT

Moonlightning – ett växande problem

Avsked kopplat till missbruk av distansarbete har ökat, skriver advokat Ebba Walberg Snygg.

Samtidigt som möjligheterna till distansarbete ökat och arbetsgivarens möjlighet att förbjuda bisysslor försvagats har en rörelse växt fram som förespråkar snabbt finansiellt oberoende. Detta genom att upprätthålla två eller ibland ännu fler arbeten samtidigt. 

Utomlands har studier ­visat att ett alltför stort antal medarbetare simultant arbetar på två arbeten, vilket överensstämmer med min bild av att avsked kopplat till missbruk av distansarbete ökat markant. Det handlar dels om medarbetare som rent faktiskt har två arbeten­ ­simultant dagtid, dels om medarbetare som befinner sig på ­andra platser än hemmet i långa perioder – utomlands, till ­exempel. 

Det sistnämnda för med sig skatterättsliga risker. Förutom behov av mycket tydliga policyer är det dags att börja tänka på distansarbetande som en grupp som kräver viss övervakning. Samtal med kunder, kolleger och även kontroll av digitala spår ger möjlighet till stickprov. 


Text: Ebba Walberg Snygg, advokat

Publicerad: tisdag 19 september, 2023