Vad menar vi när vi pratar om »social kompetens«? Bild: Shutterstock.

KOMMUNIKATION

Orden som förvillar

Begreppet social kompetens kan vara väldigt otydligt. Vad menar vi egentligen? En ny avhandling vid Stockholms universitet benar ut de olika problemställningarna.

Vad menar vi med »social kompetens« när vi rekryterar? Ann J. ­Sandén har granskat ämnet i en ny avhandling vid Stockholms universitet. Hon varnar för att begreppet kan leda till missförstånd.

»Det är när kraven är otydliga, orimliga och omöjliga att öppet diskutera som det blir problematiskt«, säger hon och fortsätter:

»Uttrycket kan också ­användas avsiktligt manipulerande för att ­disciplinera individer.«

Inspirationen till avhandlingen var en berättelse om hur en chef ­motiverat en utebliven löneförhöjning med att medarbetaren i fråga saknade social kompetens. 

»Detta skapade en uppfattning om att man måste ›smöra in sig hos cheferna‹ för att få löneförhöjning.«

Ann J. Sandén konstaterar att definitionen av social kompetens sällan redovisas i rekryteringsannonser. 

»Om uttrycket ska användas i en rekryteringsprocess så bör det klargöras vad som menas med uttrycket på den aktuella arbetsplatsen.«


Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: tisdag 19 september, 2023