Per Bergman har en lång bana inom Apotek Hjärtat och tidigare Apoteket AB bakom sig. I grunden är han utbildad gymnasielärare.

SÅ GÖR VI

»Vi vill stå för positiva insatser i samhället«

Mer än sex av tio kvinnor lider av det. Men okunskapen om klimakteriet är stor. Per Bergman, HR-chef på Apotek Hjärtat, berättar om initiativet som ska bryta tystnaden på arbetsplatsen.

Per Bergman, HR-chef för Apotek Hjärtat, tillbringar eftermiddagen på företagets aktivitetsbaserade huvudkontor i Solna. De nybyggda lokalerna i Arenastaden, med Mall of Scandinavia och Friends arena på andra sidan tågspåren, delar man med ägaren Ica Sverige. Drygt 2 000 personer har sin arbetsplats här, även om många vanligen arbetar hemifrån. För att få ro att genomföra intervjun har han satt sig i ett telefonrum. 

»Vi har inga egna platser, utan placerar oss utifrån vilka vi ska möta under dagen och behov. Det är ganska stor skillnad mot hur våra medarbetare har det. Den absoluta majoriteten av våra medarbetare är ute i butik och möter kunder. Då kan det betyda mycket bara att kunna gå undan en stund«, säger Per Bergman.

Per Bergman tillsammans med kollegor
»Det här stärker mig, precis som alla andra«, säger HR-chefen Per Bergman.

Han säger det apropå ämnet för vårt samtal: Apotek Hjärtats utbildningsinitiativ Klimakteriesäkrad arbetsplats. Målet är att öka kunskapen och att skapa ett klimat där det blir lättare för de anställda att öppna upp kring eventuella klimakteriebesvär.

»Det främsta syftet med utbildningsinsatsen är att klimakteriet inte ska vara något konstigt eller känsligt, utan något man kan prata om. Man kanske känner sig svettig och behöver gå ifrån en stund – det är inget konstigt. Har medarbetarna besvär ska de kunna lyfta det.«

Apotek Hjärtat har cirka 4 000 medarbetare. Närmare 80 procent är kvinnor. Efter diskussioner mellan HR och marknadsavdelningen landade man i att det vore på sin plats att som arbetsgivare ta ett större grepp om klimakteriet. I en enkätundersökning som Sifo fick i uppdrag att genomföra framkom att 64 procent av de kvinnor som var eller hade varit i klimakteriet upplevt besvär. 25 procent upplevde att det påverkat yrkeslivet negativt. Samtidigt framkom att 57 procent av den vuxna befolkningen som helhet inte reflekterat över om klimakterierelaterade besvär har påverkat en kollegas humör, mående eller förmåga att utföra sitt jobb. 

»Man kanske känner sig svettig och behöver gå ifrån en stund – det är inget konstigt. Har medarbetarna besvär ska de kunna lyfta det.«

»De här siffrorna visade tydligt att det fanns ett stort behov av att höja kunskapsnivån och öka medvetenheten om vad klimakteriet kan innebära. Kvinnors hälsa är ofta lite underprioriterad«, säger Per Bergman.

I samarbete med klimakterieexperten Pernilla Ny, disputerad universitetsadjunkt vid Lunds universitet, togs en kort film och ett tillhörande quiz fram. Materialet är obligatoriskt att ta del av för chefer, men finns tillgängligt även för andra intresserade, bland annat på Apotek Hjärtats sajt.

Per Bergman

PER BERGMAN

Bor: Storvreta, Uppsala.

Förebild: Barbro Westerholm.

Dold talang: Kan knyppla!

Årets bästa bok: Say Nothing av Patrik Radden Keefe.

Favoritfilm: Mystic River.

Senaste skivan: Live at Bush Hall med Black Country, New Road.

Favoritcitat: »Den som aldrig gjort ett misstag har aldrig provat något nytt« (Albert Einstein).

»Filmen är bara 16 minuter, så det är en begränsad mängd information som kan förmedlas. Men det centrala är inte att man ska lära sig en massa detaljer om klimakteriet, utan att skapa en medvetenhet kring vad klimakteriet innebär. Vi har under året också lyft klimakteriet på chefsmöten och på vårt intranät.«

Responsen har varit positiv. Väldigt positiv till och med, berättar Per Bergman. »Vad bra att vi gör någonting kring det här«, har varit en vanlig kommentar från medarbetare. De chefer som genomgått utbildningen har förmedlat att det gjort att de känt sig stärkta i sin roll. Det är något Per Bergman kan skriva under på för egen del. 

»Jag känner att det här stärker mig, precis som alla andra.«

Apotek Hjärtats produkt är hälsa och välmående, och även på så sätt har Klimakteriesäkrad arbetsplats-initiativet en poäng, konstaterar han. 

»Vi vill stå för positiva insatser i samhället, och bidra med det som är vår expertis. Vi har inget ekonomiskt intresse i den här utbildningen. Men att vi genomför den stärker våra medarbetare och alla som möter kunder som har besvär. «  

Klimakteriefakta

• Förklimakteriet (perimenopaus) innebär att östrogenet minskar.
Det kan börja redan i 35-årsåldern och pågå i många år.

• Vanliga besvär under förklimakteriet är mensrubbningar, vallningar och sömnstörningar – som i sin tur ger upphov till humörsvängningar och nedstämdhet.

• Menopaus inträffar ett år efter sista mensen, vilket oftast sker kring 50-strecket. 

• Många känner sig lyckligare efter menopausen. Östrogenbrist orsakar dock fortsatta besvär i form av torra slemhinnor samt risk för benskörhet, bukfetma och förhöjda blodfetter.  


Text: Jenny Damberg
Foto: Karl Nordlund

Publicerad: tisdag 19 september, 2023