Claudia Olsson leder utbildningsbolaget Stellar Capacity. Foto: Mikael Sjöberg.

UTBILDNING

Kurs med Stellar Capacity

Välkommen till framtiden! Endagsprogrammet Generativ AI Bootcamp drar igång den 10 oktober. Claudia Olsson, digital expert och vd för Stellar Capacity, berättar.

Generativ AI är över oss. Men hur ska vi navigera i djungeln av nya verktyg? I samarbete med utbildningsbolaget Stellar Capacity erbjuder HR-föreningen »Generativ AI Bootcamp«, en endagskurs om en av vår tids största teknikrevolutioner.

»Vår bootcamp erbjuder en möjlighet att testa på och få lära sig att arbeta med generativ AI på ett praktiskt och lättförståeligt sätt«, förklarar Claudia Olsson, vd på ­Stellar Capacity. 

»Det är en språngbräda för dem som vill komma i gång med generativ AI. Men också för dem som vill förstå hur organisationer behöver förberedas för de möjligheter och risker som finns med tekniken. Dessutom ger vi en introduktion till de framtida tillämpningsområden som är under utveckling. Vi testar även AI-verktyg som främst används av ›early adopters‹, men som spås bli populära på bred front under det kommande året.«

Vad har HR-personer för nytta av utbildningen? 

»Tekniken bidrar till att spara tid, men kan även öka kvaliteten i arbetet. Ett konkret exempel är att man snabbt och effektivt kan skapa skräddarsydda rekryteringsannonser. Tekniken kan stödja i sållning av ansökningar, assistera vid intervjuer och underlätta skapandet av intervjumallar.«

Finns det fler exempel på hur generativ AI kan användas inom HR?

»Generativ AI som Chat GPT, Claude och Bard kan effektivisera framtagningen av välkomstmaterial för nyanställda och förenkla processen att skapa tydliga policydokument. Tekniken kan även frigöra tid genom att besvara frågor från kandidater och generera mejl till potentiella jobbkandidater och anställda. Dessutom kan den bidra till pulsmätningar, uppföljningar, skapandet av enkäter och studier, underlag inför lönediskussioner, sammanfattningar av feedback med mera.«

Hur ser läget ut nu, i fråga om kunskapsnivå och potential?

»Vi är bara i början av att kunna se potentialen av alla möjligheter som generativ AI kan skapa. Vissa studier pekar på att upp till 25 procent av alla uppgifter som utförs inom tjänsteyrken i dag skulle kunna genomföras av generativ AI. Det här kan frigöra en otrolig entreprenöriell och intraprenöriell kraft. 

Samtidigt måste vi vara riskmedvetna. På samma sätt som vi inte skulle ladda upp sekretessbelagda dokument på exempelvis Google så ska vi inte heller göra det i systemen med generativ AI.«

Hur ska man förhålla sig till att systemen »hallucinerar«?

»Hallucinationerna kan bero på otillräckliga eller snedvridna träningsdata, otillräckliga modeller eller komplexiteten på uppgifterna. Vissa frågor innebär en hög grad av tvetydighet eller subtilitet som AI kan ha svårt att hantera. Därför är det viktigt att arbeta med tekniken som ett bollplank och inte ett facit. 

I utbildningen understryker vi vikten av att formulera exakta och tydliga uppmaningar när man kommunicerar med generativ AI, för att minska risken för felaktiga eller fantasifulla svar.«

Generativ AI Bootcamp

Kursdatum: 10/10 2023, 26/3 2024

Plats: Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 12 375 kr ex moms för
HR-föreningens medlemmar
(ord pris 16 500 kr)

Anmäl dig här!

Publicerad: lördag 23 september, 2023