»Ska man få med sig folk måste man prata innovation och ekonomi«, menar Melinda From.

INKLUDERING

Alla ska med!

Hur ska det hållbara samhället fungera för alla? Melinda From, chef på enheten för inkluderande systeminnovation på Rise, arbetar på framtidens lösningar.

Alla måste med i omställningen till ett hållbart samhälle – och Melinda From vet hur det ska ske. Hon är chef på Enheten för inkluderande systeminnovation på Rise i Lund. 

»Vi jobbar med att bygga ett ­samhälle som ska funka för alla«, säger hon.

»Om man tittar på digitala lösningar har det skapats många lösningar för vita, medelålders män utan funktionshinder, med hyfsat hög utbildning och så vidare. Det blir så eftersom det är ofta de här personerna som bygger de digitala lösningarna. Och när vi skapar lösningar för en sådan person missar vi kanske dem som ser dåligt ­eller inte hör. Lösningarna är inte användarvänliga mer än för dem som är mitt i normen.«

Melinda From menar att detta får stora, vardagliga konsekvenser. Inte bara för den enskilde. Det kan även påverka företagens lönsamhet.

»Ta till exempel det här med röststyrning som visade sig inte fungera för kvinnor. Eller ansiktsigenkänning som inte fungerar för mörkhyade. Där har man verkligen skapat lösningar för normen. Hade man från början tänkt in flera olika målgrupper med olika attribut hade man kanske hittat andra lösningar.«

»Man kan se att vissa grupper nästan aldrig är med i omställningsarbete: utrikesfödda, arbetslösa… Dem lyssnar vi aldrig på.«

Hon nämner bilarnas backkamera som ett bra exempel. Den är standard i nästan alla bilar i dag och har sina rötter i en konceptbil för kvinnor som Volvo tog fram 2004.

»Tidigare hade man bara haft män i åtanke när man utvecklade ­bilar, men när kvinnor fick uttrycka sitt behov visade det sig att de ville ha en backkamera. Det är nu standard i Volvobilarna.«

Melinda Froms enhet genomför, som det heter, »normkritiska analyser som ska genomlysa maktstrukturer i det datadrivna samhället«. ­Utifrån detta tar de fram underlag för långsiktiga strategier som är tänkta att bidra till förändring inom kommuner, regioner eller myndigheter. Vidare driver de arbetet med omställning utifrån ett designdrivet arbetssätt, där fokus ligger på att inkludera fler i lösningar och att stanna längre i problemet – så att vi löser rätt problem.

»Det övergripande i vårt arbete är omställningen till ett hållbart samhälle. Har vi inte med oss vissa grupper i den omställningen känner de sig inte delaktiga. De kommer inte bidra eftersom de inte förstår sin roll. Man kan ju se att vissa grupper nästan aldrig är med i omställningsarbete: utrikesfödda, arbetslösa och så vidare. Dem lyssnar vi aldrig på.«

Hon ser det som symtom på ett större problem, nämligen att  vissa har större inflytande än ­andra i det tekniska utvecklingsarbetet. ­Melinda From menar att förändringen måste ske på systemnivå.

»Det finns en diskrimineringslag som säger att vi inte får diskriminera. Det räcker inte. Ska man få med sig folk måste man prata innovation och ekonomi. Då händer saker.«

Finns det någon som är emot det du arbetar med?

»Det finns otroligt mycket rädsla kring att prata om jämställdhet. Det kan bli en lite obekväm stämning när vi frågar om de har tänkt på det perspektivet. Det finns de som menar att ›det här ska vi inte hålla på med, vi ska jobba med affären‹. Tja, men … det här är ju affärer?«


Text: Sofia Hallström

Publicerad: onsdag 4 oktober, 2023

MELINDA FROM

Jobb: Chef vid Enheten för inkluderande systeminnovation på Rise.

Arbetsplats: Lund.

Bästa boken: The Patriarchs: How Men Came to Rule av Angela Saini.

Favoritsport: Fälttävlan.

Äter: Allt utom falukorv.

Motto: »United we stand, divided we fall.«

Dold talang: Grym på att tapetsera.

Sämsta köp: Alla kläder jag inte använder.

Bästa egenskap: Sover bra.

Udda intresse: Armhävningar.

Första jobbet: Sålde annonser i Norge.