LEDARSKAP

4 steg till etisk krisledning

I kristider är de etiska dimensionerna av ledarskap viktigare än någonsin.
I sin nya bok Etik i krisens skugga: det nya ledarskapets krav och möjligheter förklarar Axel Carlberg, doktor i etik och ledarskapscoach vid Mil Institute, hur man som ledare kan finna balansen mellan handlingskraft och etiskt ansvarstagande. Här presenterar han fyra praktiska råd.

Stor kruka om blivit lagad

1. Låt inte en bra kris gå till spillo

»Det vi bör frukta är inte kriserna i sigt, utan risken att de ignoreras.«

»Ingen önskar sig en kris, men det är just under dessa utmanande tider som vi lär oss att särskilja det viktiga från det oviktiga. Kan man träna upp det etiska ledarskapet? Absolut. Begreppet kris härstammar från grekiskan och syftar på att bedöma och särskilja. Under pandemin har många ledningsgrupper insett värdet av att fokusera på kärnfrågor, och några har till och med uttryckt en längtan tillbaka till detta tillstånd av ökad klarhet. Det är också viktigt att komma ihåg att människor är utomordentligt anpassningsbara och motståndskraftiga, vilket stöds av forskning.

I min nya bok argumenterar jag för att vi behöver ett utvidgat perspektiv på ledarskap som inkluderar tredje part, inte bara relationen mellan ledare och medarbetare. Detta kallas intressentperspektivet.

Det vi bör frukta är inte kriserna i sig, utan risken att de ignoreras, som i det aktuella klimatnödläget.«


En orangea lama omgiven av flera vita glödlampor

2. Omge dig med kloka och kunniga medarbetare

»Stärk dina medarbetare genom att främja en organisationskultur som uppmuntrar dem att ta egna beslut.«

»Etik handlar i stor utsträckning om klokhet, vilket är en central dygd. Som ledare är det oerhört viktigt att omge sig med kunniga och kloka medarbetare när man fattar viktiga beslut. Erfarenhet är en ovärderlig vägledare i detta sammanhang, och inför en kris bör man redan ha identifierat de mest kompetenta och insiktsfulla personerna i sin organisation.

Stärk dina medarbetare genom att främja en organisationskultur som uppmuntrar dem att ta egna beslut och genom en djupare förståelse av organisationens värderingar och syfte. I krislägen är snabba beslut nödvändiga, vilket kräver en mindre, men högt kompetent, stabsgrupp. Pulsmöten, dagliga sammanträden för att gå igenom aktuella frågor och fatta snabba beslut, blev en effektiv metod under pandemin.«


Vagmarkeringspil som visar framåt

3. Tveka inte kring att vara beslutsam

»Om ett beslut visar sig vara felaktigt är det kritiskt att snabbt kunna justera kursen. Kriser är oförutsägbara till sin natur… detta kräver kreativa lösningar.«

»I kriser ökar ofta en ledares legitimitet, eftersom det förväntas att hen ska ta det yttersta ansvaret och agera beslutsamt. Agera gärna beslutsamt men tänk samtidigt inte bara på din verksamhets bästa utan även på samhället och miljön. Skydda alltså dina intressenter och tänk på de långsiktiga följdverkningarna av dina handlingar och din verksamhets påverkan.

Beslut i krislägen är inte alltid populära, men de måste tas. Om ett beslut visar sig vara felaktigt är det kritiskt att snabbt kunna justera kursen. Kriser är oförutsägbara till sin natur, och ofta har man ingen tidigare erfarenhet som direkt kan appliceras. Detta kräver kreativa lösningar och en beredskap att snabbt ändra riktning.«


En orangea träfigur som är omgiven av flera blå träfigurer

4. Glöm inte dig själv

»Kriser stressar oss och då är det viktigt att vara självvårdande.«

»Glöm inte att ta hand om dig själv. Kriser stressar oss och då är det viktigt att vara självvårdande. Vi hade en gäst som var kommunchef under den stora flyktingkrisen, och hon berättade att en av de mest värdefulla lärdomarna för henne var att bibehålla sina dagliga rutiner. För henne innebar det att gå till gymmet varje dag. Det gav henne inte bara en känsla av stabilitet, utan också den styrka som krävs för att kunna leda effektivt under svåra förhållanden. Det är viktigt att ständigt pröva sin grundintention som ledare. Kom ihåg att dina handlingar speglar dina grundläggande övertygelser och intentioner, som bör vara att göra så mycket gott som möjligt för andra. Detta är en viktig etisk poäng. Många utnyttjar kriser för att roffa åt sig mer makt eller för att tjäna sina egna intressen på andras bekostnad. Så det är av yttersta vikt att alltid förankra dina handlingar i ditt ›goda jag‹.«


Text: Henrik Lenngren
Bild: Shutterstock

Publicerad: lördag 21 oktober, 2023

Axel Carlberg

AXEL CARLBERG

Bor: I Lund.

Gör: Coachar högre chefer.

Dold talang: Kan imitera Elvis Presley.

Senaste bok: Stäppvargen av
Hermann Hesse.

Bra tv: Succession.

Tränar: Alltför sällan.

Första jobbet: Munk i 23 år!

Bästa egenskap: Intresserad av dig.

Udda intresse: Memorera alla världens huvudstäder.