FRÅGA FORSKAREN

Framtidens chefer

Nyligen gästades HR-Föreningens podd Fråga forskaren av Hanna Irehill och Susanne Tafvelin, som är verksamma inom forskningsgruppen Coleadr vid Umeå universitet. Här berättar Hanna Irehill om de viktigaste tankarna från avsnitt 55, som handlar om hur man stöttar unga chefer.

1. Vi vet för lite om unga chefer

»Det finns inte så mycket kunskap om unga chefer inom privatsektorn. Det var därför Afa Försäkringar, som har finansierat vårt forskningsprojekt, ville veta mer. Det vi vet är att Sverige är det land i Europa med lägst andel unga chefer. Men vi vet inte varför. Hur kommer det sig? Hur upplever de sin arbetsmiljö? Vad behöver de? Hur mår de jämfört med äldre kolleger? Det fanns många ­frågor att besvara.«

2. Det är jobbigt att vara ung chef i dag …

»Vi försökte ta reda på hur unga chefers upplevelser av arbetsmiljön ser ut. Först gjorde vi en större enkätstudie. Sedan djupdök vi genom att samarbeta med tre privata organisationer. Vi gjorde intervjuer med unga chefer, deras chefer, HR och andra medarbetare. Kortfattat kan man säga att det verkar som att unga chefer upplever en sämre arbetsmiljö. De skattar sin hälsa som sämre än sina äldre kolleger och upplever att det är svårt att komma in som ung i en senior roll.

En roll som jag tror vi människor förknippar med någon som har mycket erfarenhet. Kommer man in som 20-åring så blir det svårare att få förtroende och bygga relationer.«

3. … speciellt om du är kvinna

»Att det är tuffare att vara kvinna och chef är egentligen inget nytt. Vi ser också att det verkar vara tuffare att vara just ung och kvinna. Vi visste att det är svårare – men att det etableras så här tidigt om du är ung och direkt inkommen i chefsrollen, det visste vi inte riktigt. Det har även kommit en ganska ny studie där man tittar på hur chefer skattar sig själva och hur medarbetarna skattar dem. Där visar det sig att unga och kvinnor skattas väldigt högt av medarbetare medan de själva skattar sig väldigt lågt. Så där finns ett stort glapp i hur man ser på sig själv.«

4. Unga chefer är motiverade och har ett enormt driv

»Samtidigt får vi inte glömma bort att finns det ett jättedriv och en stor vilja hos unga chefer. De gör en stor arbetsinsats. Det är inte bara en mörk bild vi ser, utan också en stor potential. Unga chefer vill lära sig och utvecklas hela tiden, är förändringsbenägna, snabba och har digital kompetens. De är också framtidens chefer, så kan vi ta vara på unga chefers potential och skapa former för ett hållbart lärande så skulle det vara betydelsefullt.«

Hanna Irehill
Hanna Irehill

HANNA IREHILL

Bor: Umeå.

Yrke: Psykolog och doktorand vid Umeå universitet.

Förebilder: Mina barn – ärliga, nyfikna och frågvisa.

Dold talang: Att koka soppa  på en spik.

Bästa tv-serien: Downton Abbey.

Bästa egenskap: Lyhörd.

5. Unga chefer behöver stöd

»Det är tufft att vara ung och chef – men det betyder inte att vi inte ska ha unga chefer. De behöver stöd, och det måste finns en kontinuitet och en struktur i det stödet. Här är HR en jätteviktig pusselbit. Vi har till exempel sett att det är lite tudelat hur de unga cheferna tänker. En del är jätteduktiga på att söka hjälp när de behöver det. Andra känner att nu har jag fått den här rollen, nu ska jag visa vad jag kan. Ibland måste man säga att ›nu ses vi varje vecka, och då stämmer vi av‹. Ett slags introduktion med tät kontakt med närmaste chef, där det finns möjlighet att ta upp både konkreta frågor och mer reflekterande tankar kring rollen som chef.«

6. Stödet kan komma från äldre chefer

»Varför inte använda sig av äldre, mer seniora chefer? Kanske som mentorer eller bollplank. Över lag måste vi nog tänka lite kring detta med ålder, och ta vara på de styrkor som finns i olika åldersspann. Unga chefer har vissa styrkor, men inte så mycket erfarenhet. Det har de mer seniora cheferna. Om man kan dra nytta av olika styrkor över livsspannet, tror jag man kan komma väldigt långt i den här frågan.«

7. Att våga be om hjälp är det viktigaste

»Det viktigaste för unga chefer är att våga misslyckas, våga testa och be om hjälp. Många unga chefer har höga förväntningar på sig själva. De ska i princip kunna vara chefer utan att ha fått en chans att lära sig. Det är ju egentligen helt orimligt. Därför är det viktigt att tydliggöra både roll och förväntningar tillsammans med arbetsgivaren och säkerställa att det finns tillgängligt och kontinuerligt stöd.« 


Tips: Fortsättning följer!

Intresserad av ämnet?  23 januari djupdyker vi i frågan om unga chefer i HR-föreningens community forum – tillsammans med Hanna Irehill och hennes forskarkollega Susanna Tafvelin. För mer infor­mation, följ länken!


Text: Kalle Dixelius

Publicerad: lördag 4 november, 2023