HR-direktör Therese Engström kom till Sjöfartsverket efter en karriär i kommunal sektor samt stål- och flygbranschen.

SÅ GÖR VI

Händelser vid vatten

Sjöfartsverket ska se till att all sjötrafik flyter på som den ska. Det är en viktig uppgift – och känslig. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har HR-direktör Therese Engström fått vässa säkerhetsarbetet, i tätt samarbete med säkerhetsavdelningen.

Sjöfartsverkets lokaler på Djurgården i Stockholm ligger spektakulärt vid vattnet, bara ett stenkast från Gröna Lunds skräniga åkattraktioner och Skansens vilda djur. Men innanför dörrarna möts man av ett kontor som vilket som helst: glasdörrar, pipandet av passerkort som accepteras, ett kök med en kaffeautomat. 

Men Sjöfartsverkets verksamhet är långt ifrån ordinär. Uppdraget är att se till att all sjöfart i svenska vatten sker smidigt. Att farleder underhålls och att isen bryts på vintern. Att gripa in vid allvarliga olyckor och att lotsa främmande skepp rätt in i svenska hamnar – och mycket mer. 

Det säger sig självt att HR-uppdraget blir komplext på en sådan arbetsplats. Många av de anställda befinner sig ute i havsbandet på båtar i grov sjö. Andra är piloter och är uppe i luften. Ytterligare andra sitter på huvudkontoret i Norrköping. Therese Engström, HR-direktör på Sjöfartsverket, nickar. 

Therese Engström Vid Sjöfartsverkets lokala kontor Rosenvik på Djurgården, Stockholm.
Therese Engström vid lotsstationen i Stockholm.

»Ja, HR-arbetet här skiljer sig ganska mycket från andra arbetsplatser. Några av våra största yrkesgrupper är bland annat lots, pilot och båtman. Det är roller som kräver lång utbildning, licensiering och certifikat. De är ganska unika i sin kompetens, och du kan inte bara plocka in någon annan om något skulle hända. Och hur ska man se på dygns- och veckovila när vi måste vara tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan? Hur ska man se på ensamarbete och nattarbete? Det är väldigt stor skillnad mot ett kontor där alla jobbar åtta till fem, måndag till fredag.«

Hon har varit på sin nuvarande position i två år nu. Dessförinnan var hon på ståltillverkaren Outokumpu, och hade den underbart svårhanterliga titeln vice president human resources för operations, business area Europe. Skillnaden mot att vara HR-direktör på ett statligt verk är tydlig. 

»Jag tar nog med mig en viss snabbhet från den privata sektorn. Lite mer ›det här behöver hända och det behöver hända nu‹, ett mer agilt HR. Därmed inte sagt att mina statliga medarbetare inte har det tänket. Men man har historiskt sett haft lite mer tid att grunna på saker och ting, vilket kan vara både bra och dåligt.«

Therese Engström. Vid Sjöfartsverkets lokala kontor Rosenvik på Djurgården, Stockholm.
Vid Sjöfartsverkets lokala kontor Rosenvik på Djurgården, Stockholm.

Den senaste tiden har en fråga tagit alltmer plats: säkerheten. Det är krig i Europa, inte alls långt från Sverige. Vårt land är utsatt för både konkreta hot och mer diffusa påverkanskampanjer. 

När ämnet kommer på tal blir Therese Engström lite rakare i ryggen. Lite mer fåordig – det här är en bitvis ganska svår balansgång. Det finns saker hon inte pratar om. 

»Det är vår säkerhetschef som svarar på frågor om hur Sjöfartsverket hanterar känslig information eller skyddsobjekt.«

Hon berättar att en stor del av säkerhetsarbetet för HR handlar om att genomföra så kallade säkerhetsprövningsintervjuer. Alltså intervjuer där man kartlägger en person och dennes bakgrund, för att avgöra om hen kan anförtros känslig information eller arbetsuppgifter. 

THERESE ENGSTRÖM

Bor: Norrköping.

Bakgrund: Började i den kommunala sektorn, senare HR-arbete inom flygbranschen och stålindustrin.

Hobby: Trädgårdsarbete.

Dold talang: »Jag är en jäkel på att skala räkor snabbt.«

Drömyrke som liten: Sångerska.

Therese Engström. Vid Sjöfartsverkets lokala kontor Rosenvik på Djurgården, Stockholm.
Kroka arm med kollegerna på säkerhetsavdelningen, råder HR-direktör Therese Engström.

»Då går vi in på allt i din bakgrund. Var har du jobbat? Vilka språkkunskaper har du? Hur ser ditt umgänge ut? Har du någon brottslig belastning? Hur är din hälsa? Vad är din relation till alkohol och droger? Din ekonomi? Vi ställer en hel räcka frågor för att utvärdera pålitlighet, lojalitet och sårbarhet.«

En annan sak som förändrats det senaste året är att medvetenheten kring informationshantering har skärpts. Sjöfartsverket har infört säkerhetsklassificering i sin it-struktur och alla har inte tillgång till allt.

»Vi har också gått ut med en utbildning i informationssäkerhet som är obligatorisk för alla medarbetare. Den är framför allt kopplad till det här med informationshantering.«

En annan del av säkerhetsarbetet är omsorgen om de anställdas säkerhet. Men när det ämnet kommer upp blir det ännu mer fåordigt. 

Therese Engström. Vid Sjöfartsverkets lokala kontor Rosenvik på Djurgården, Stockholm.

Finns det platser ni inte kan åka till? 

»Det kan jag inte säga.«

Var du själv rädd när kriget bröt ut? 

»Ja, det var jag. Jag har ett förflutet inom flygbranschen, så jag har Flightradar-appen, där man ser alla flygplan som är i luften. De försvann från Ukrainas luftrum på mycket kort tid när kriget bröt ut. Det var fasansfullt. Jag tog en skärmdump av det.«


Text: Kalle Dixelius
Foto: Hannes Söderlund

Publicerad: måndag 20 november, 2023

Therese Engströms fyra bästa råd för hur man som HR-chef arbetar med säkerhetsfrågor

1. Skapa en process för hur du ska jobba med säkerhetsprövningarna. Ska du ha bakgrundskontroller eller inte? Vem ska i så fall utföra dem? Vad ska du fråga när personen kommer på en säkerhetsprövningsintervju? Om du misstänker att något inte stämmer, vad gör du då?

2. Se till att utbilda dig i att utföra säkerhetsprövningsintervjuer. Det finns många aktörer som erbjuder sådana utbildningar.

3. Tänk igenom vad du gör om någon som redan är anställd inte klarar sin säkerhetsklassning. Så att du är förberedd på att starta en omplaceringsutredning. Det kan du inte komma på i efterhand. Det måste du ha tänkt på innan.

4. Jobba nära din säkerhetsavdelning. Kroka arm och utbyt information med dina kolleger. Det är jätteviktigt.