»Noqx ska vara max tre klick bort och en kul upplevelse«, säger Sophie Hedestad om sitt nya företag.

LEDARSKAP

Käpprätt på målet

Hur får man målstyrning att bli något annat än siffror? Sophie Hedestads startup Noqx ska inte bara göra OKR mer begripligt, utan också roligt.

I en ideal värld strävar alla på ett företag efter exakt samma mål. I idealvärlden vet alla – från receptionisten till säljchefen och vd – vad de ska göra för att företaget ska nå sina mål. Men alla som arbetat en minut på ett vanligt kontor vet att verkligheten är aningen mer komplex. 

Företagsledningen gör strategier och sätter mål på olika tidshorisonter. Visionen är ofta ett mål på 10–20 års sikt som man kanske aldrig kan uppnå, men som ändå stakar ut en riktning. Visionen bryts ner i femårsplaner och en verksamhetsplan för det kommande året. Detta ska förverkligas av mellancheferna. Någonstans här brukar det gå snett. 

»Det finns så många mål och KPI:er på ett företag. Målen dokumenteras i Word, kalkylark eller Powerpoint-slides. Det är svårt att förstå vad som gäller och vad man själv mäts på som anställd. Det kan skapa stress och kognitiv överbelastning hos anställda«, säger Sophie Hedestad. 

Hon är grundare och vd för det nystartade företaget Noqx (uttalas ”nåcks”). Deras idé är ett lättanvänt digitalt verktyg som ska göra målstyrning roligt och begripligt för anställda. Den bärande idén är OKR:er, objectives and key results, ett begrepp som varit i schvung flera årtionden, men som kanske kan komma till sin rätt först nu, när digitala verktyg kan förverkliga det. 

»I stället för att chefen frågar dig hur du ligger till flera gånger i veckan, så vet du att ›det här mäts jag på‹.«

Hon sätter sig till rätta i kontorshotellets stora soffa och försöker förklara. 

»Det är en stor skillnad mellan att mäta KPI:er och att använda sig av OKR:er. OKR:er är ett ramverk som genomsyrar hela organisationen och ser till att alla avdelningar och individer jobbar mot företagets mål. KPI:er är bara olika mätpunkter som kommer och går i en organisation.«

Hon tar ett andetag och fortsätter:

»Helst ska man inte ha mer än tre objectives, alltså förflyttningsområden, på företagsnivå. Under dem så sätter man KPI:erna. Så man kan fortsätta mäta sina KPI:er men man sätter dem under ett fokusområde. Man förenklar och stakar ut en riktning för hela organisationen som är begriplig. Förstår du hur jag menar? Man skapar tydlighet på alla nivåer: företagsnivå, teamnivå och individnivå.«

Forskning visar, berättar hon, att OKR:er effektiviserar verksamheten. Personalen mår bättre, eftersom det blir tydligare vad som förväntas av dem. Tillit är viktigt: ledningen måste lita på att medarbetarna kan sina jobb.

»I stället för att chefen frågar dig hur du ligger till flera gånger i veckan, så vet du att ›det här mäts jag på‹ och så rapporterar du på denna KPI varje kvartal. Om de siffrorna förbättras så har du gjort ett bra jobb.«

Nu befinner sig Noqx i den avundsvärda positionen att allt är möjligt. Världen och framtiden ligger framför dem. De vässar sin plattform, testar den på några utvalda betakunder och förbereder sig för lansering. 

Var är ni om tio år? 

»Då är USA är den största marknaden och vi finns globalt. Det finns många europeiska länder som vi skulle kunna gå in i också. Den här mjukvaran behövs verkligen. Det finns andra plattformar för målstyrning, men användargränssnittet är ofta väldigt komplext och oinspirerande. Om man ska göra något är det tio klick bort. Noqx ska vara max tre klick bort och en kul upplevelse. Vi vill göra strategi och målstyrning kul för de anställda.«


Text: Kalle Dixelius
Foto: Peter Cederling

Publicerad: lördag 2 december, 2023

SOPHIE HEDESTAD

Titel: Vd och initiativtagare till Noqx.

Bor: Lidingö, Stockholm.

Bästa bok: Lev livet fullt ut av Eckhart Tolle.

Dold talang: Har ett förflutet som truppgymnast på elitnivå.

Första jobbet: Kafé på Styrsö utanför Göteborg.

Udda intresse: Historia. Vikingatid, engelsk renässans, kinesisk historia – you name it.