Hållbarhetsmålen kräver kompetens­utveckling – av 23 förmågor i fem olika dimensioner.

FRÅGA FORSKAREN

Du sköna, hållbara värld

Det räcker inte med lite god vilja för att vi ska nå FN:s globala hållbarhetsmål – vi måste också utveckla särskilda förmågor.
Jan Artem Henriksson, generalsekreterare för Inner Development Goals och gäst i Fråga forskaren, förklarar.

En hållbar värld, hur skapar vi det? Trots att vi vill tycks vi vara oförmögna att tackla klimatkrisen. I avsnitt 60 av HR-föreningens podd Fråga forskaren var gästen Jan ­Artem Henriksson, generalsekreterare för Inner ­Development Goals (IDG), ett ramverk framtaget ihop med forskare och experter. De har listat 23 förmågor som vi människor måste utveckla för att kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål. Från komplext tänkande och självinsikt till förmåga till samskapande och medkänsla. Dessa har IDG samlat i fem dimensioner: being, thinking, relating, collaborating, acting. Här berättar Jan hur HR kan bidra till kompetensutveckling för hållbarhet. 

Kompetensutveckla för hållbarhet 

»Det finns åtminstone två typer av kompetensutveckling. Den ena är upskilling, som exempelvis när vi lärde oss att använda breakout-rooms i Zoom under pandemin. Men så finns det en typ av kompetensutveckling – eller vertikalt växande – som handlar om mänsklig mognad. Om att utveckla mänskliga förmågor som är viktiga för att hantera större utmaningar. Där handlar det snarare om att bygga förmåga till medkänsla och perspektivtagande, om att prata med människor som har andra världsbilder och att skapa dialog snarare än polarisering. Förmågor som hjälper till att bygga en stabil demokrati och ett bättre samhälle.«

Att skapa inre utveckling 

»Varje organisation har sina egna styrkor och svagheter när det kommer till inre utveckling. Genom att titta på de fem dimensioner som IDG omfattar – being, thinking, relating, collaborating, acting – kan man identifiera var man själv eller ens kultur briljerar och var det finns utrymme för förbättring. Men viktigast att börja med tror jag är psykologisk trygghet. Att skapa en kultur där människor kan säga vad de tänker och känner. Vill vi ha innovation och att idéer kommer fram, så är det nyckeln, som Amy Edmonds som är engagerad i IDG skriver i The Fearless Organization. Om människor är rädda, kommer inget produktivt att hända.« 

Jan Artem Henriksson
Jan Artem Henriksson, generalsekreterare för Inner Development Goals.

Tips: Lyssna på Fråga forskaren!

I avsnitt 60 av Fråga forskaren berättar Jan Artem Henriksson mer om de förmågor vi behöver utveckla för att nå de globala målen – men också om samarbetet med HR-föreningen.

Lyssna här.

Inre utveckling – tillsammans 

»Vi kan inte bygga alla förmågor ensamma. Om jag skulle fördela resurser för kompetensutveckling skulle jag lägga mer vikt vid kulturell utveckling än individuell sådan. Det är lätt för oss i väst att se på inre utveckling som något man kan bygga upp som en individuell förmåga. Ett sätt är att göra självskattningar där medarbetare rankar kulturen snarare än sig själva: Hur stöttar kulturen mig till att vara ödmjuk? Till att samarbeta? Det är väldigt viktigt att reflektera kring vilka förmågor vår kultur stöder till att vi bygger.« 

Använd HR-makten 

»I den här transformativa tiden har HR en unik position att påverka. Ofta är HR alldeles för administrativt tyngt och ges inte den rätta, strategiska rollen. Men det går att använda sin makt och kommunicera till organisationen och sakta sätta HR högre upp på agendan. Det finns en otrolig kraft bara i att hjälpa människor att hitta till sina egna värderingar och reflektera över dessa. Det finns enkla refektionsövningar som HR kan göra. En övning som heter ›closing the books‹ handlar om att ta en timme vid årets slut och att tänka på hur året har varit. Vad har jag uppskattat mest under året? Vilka värderingar har jag fokuserat på? Hur vill jag utvecklas? Sedan är det viktigt att visa på att ingen av de största utmaningarna som organisationer möter går att lösa utan att inkludera det mänskliga och därmed HR-perspektivet.«

Länka HR och hållbarhet 

»Som exempel ser många inom hållbarhetssektorn klimatkrisen som en primärt teknisk fråga som ska lösas strukturellt eller tekniskt. Men vi måste förstå att det är en i grunden kulturell utmaning, och en ledarskapsutmaning. Vi behöver omvandla många av våra medarbetare till hållbarhetsagenter, och för att det ska hända måste HR ta en kaffe med hållbarhetschefen. Hållbarhet är en i grunden kulturell och adaptiv utmaning, och först när vi inser det kan vi börja möta den.«


Text: Sofia Hallström
Illustration: KAI

Publicerad: onsdag 6 december, 2023

JAN ARTEM HENRIKSSON

Bor: Tranebergs strand, Stockholm.
Gör: Generalsekreterare för Inner Development Goals, medgrundare till Self Leaders och relationsmatchningsappen Relate. Är även knuten till Human Flourishing Network på Harvard samt Handelshög­skolans Executive Education.
Dold talang: Länge praktiserat och undervisat barn i kung-fu.
Första jobbet: Skoförsäljare på Pub.
Hobby: Vandra och paddla kajak.