Tommy Lindström, Beteendedesigner på BOOM. Foto: Peter Knutson.

DEBATT

Så vinner HR respekt, får inflytande och resurser

HR åderlåts. Och de släpps in allt senare i strategiarbetet. För att rättfärdiga sin existens famlar HR:s medarbetare efter nyckeltal, som någon form av facit på vilka resurser de borde få. Frågan är om det finns en bättre väg? Jag funderade på detta under HR-föreningens webinar där professor Stefan Tengblad presenterade sin rapport ”I den bästa av världar?”. Och jag hittade svar.

Antal HR per anställd. Generella nyckeltal är bra jämförelsedata. Men de imponerar inte på en ledningsgrupp som är under kostnadspress, och som tycker att generella data saknar relevans för deras unika verksamhet. I stället kan du på HR visa hur du och dina kollegor är en närande resurs. Och inte en tärande kostnadspost. Ett bra tillfälle är när ledningen beslutar om resurstilldelning åt olika funktioner i verksamheten, då affärsstrategierna tas fram. Tyvärr har HR kommit in allt senare i strategiarbetet de senaste åren. Därmed har deras möjlighet att forma sin del av verksamheten minskat. Men jag har några råd för hur du på HR kan vända den beklämmande utvecklingen:

• Samtala med andra enheter. Fråga dem om vilka deras största utmaningar är, vilka som påverkas, konsekvenserna för verksamheten och hur mycket utmaningarna kan tänkas kosta? Säljavdelningen kanske missar tjugo procents försäljning, för att de inte lyckas anställa nya säljare. Ta med vetskapen hem. Samtala med dina HR-kollegor om där är något genomgående problem som berör fler enheter. Titta även på om det finns underliggande orsaker, och om det är strategiskt, det vill säga avgörande för att verksamheten ska nå sitt mål. Diskutera sedan hur HR kan bidra till att lösa utmaningarna och vad som skulle krävas. Nu har du och dina HR-kollegor ett bra underlag för tidiga strategiska diskussioner med ledningsgruppen om HR:s mål, aktiviteter och resurser. 

• Utbilda ledningsgruppen i affärsvärdet av strategisk kultur- och beteendestyrning. Visa hur resultaträkningen bara är en konsekvens av miljontals vardagliga beteenden i verksamheten, och att det är dessa du bör förstå och fokusera på om du vill skapa mer affärsvärde.

• Bredda din och dina kollegors kompetens utanför beteende- och samhällsvetenskap. Bli bra på allmänt affärsmannaskap, så att du utan att vara expert, ändå är bekväm med att diskutera affärsanalyser, verksamhetsstrategier, säljcykler… 

• Erbjud dig att ta ansvar för att facilitera strategiprocessen, från start till mål. Då är du med från början och kan förstå hur övriga ledare i verksamheten tänker, och hur HR kan bidra till att lösa deras utmaningar och driva verksamhetens strategier.

Den negativa spiralen behöver brytas

Som HR-medarbetare kommer ditt inflytande och dina resurser fortsätt att tyna, om du inte lyckas komma in tidigare i strategiarbetet. Samtidigt är kanske din avdelning redan så slimmad att du inte ens hinner tänka ordet strategi, mitt i allt det operativa som ska lösas här och nu. Det blir en negativ spiral. Men den kan brytas om du och dina kollegor dedikerar exempelvis en timme i veckan åt punkterna ovan, eller annat strategiarbete, för att väcka idéer och gå till handling.


Tommy Lindström, Beteendedesigner på BOOM.

Publicerad: måndag 15 januari, 2024