Foto: Shutterstock

ENKÄT

Om kriget kommer

Efter Folk och Försvars Rikskonferens i början av januari har svensk försvars- och säkerhetspolitik debatterats, men också vilken roll som organisationer och enskilda medborgare har. Vi ställde därför frågan till HR-cheferna på tre större organisationer – hur arbetar HR med krigsberedskap?


katarina berg
Foto Simon Kallin

Katarina Berg, HR-chef Spotify

»Vi arbetar kontinuerligt runtom i världen för att säkerställa att vi är rustade för olika typer av nödsituationer och konflikter som kan uppstå i vår internationella verksamhet.«


Johanna Holmberg

Johanna Holmberg, HR-direktör Region Skåne

»Koncernstab HR har det övergripande ansvaret för krigsorganisation, bemanning samt krigsplaceringsprocessen. Staben har en viktig roll i säkerställandet av kompetensutveckling inom bland annat krisberedskapsområdet.«


fredrik modigh

Fredrik Modigh, HR-direktör Polismyndigheten

»HR spelar, och måste spela, en viktig roll i alla verksamheters beredskapsarbete. HR behöver till exempel säkerställa förmågan att kompetensförsörja verksamheten även om det skulle bli krig.«

Publicerad: fredag 19 januari, 2024