HR-FÖRENINGEN

Ny generalsekreterare till HR-föreningen

Styrelsen för Sveriges HR-förening meddelar idag utnämningen av Petra Schedin Stergel som föreningens nya generalsekreterare. Hon tillträder under våren.

Petra Schedin Stergel har en gedigen bakgrund inom HR och företagsledning. Hon har tidigare haft ledande HR-befattningar inom flertalet branscher, där hennes strategiska tankegång och förmåga att hantera komplexa frågor har gjort henne till en respekterad aktör.

”Jag är glad att få välkomna Petra Schedin Stergel som HR-föreningens nya generalsekreterare. Petra kommer ta över i en tid av betydande förändringar och möjligheter, både för föreningen och för HR. Hennes vision kring framtidens HR och vilka frågor vi har framför oss är tydlig. Med sina erfarenheter, kompetenser och sin nyfikenhet ser vi att hon kommer ta vid och fortsatt leda HR-föreningen in i en framgångsrik och innovativ framtid.”, säger Carina Malmgren Heander, styrelseordförande för Sveriges HR-förening.

Petra Schedin Stergel kommenterar sin utnämning: ”Det är en ära att få leda Sveriges HR-förening i en tid då People-frågor spelar en allt viktigare roll för organisationers framgång. Jag ser fram emot att tillsammans med våra medlemmar skapa förutsättningar för en HR-förening som fortsätter att bidra med stort värde för HR-professionen och som tar en tydlig position i samhällsdebatten.”

Petra tillträder som generalsekreterare efter Johanna Flanke, som på egen begäran valt att lämna rollen till förmån för nya möjligheter, under våren 2024.

Publicerad: tisdag 23 januari, 2024