Jonathan Schunnesson är doktorand vid Department of Management and Organization på Handelshögskolan i Stockholm.

FRÅGA FORSKAREN

Den yngre generationens förväntningar på arbetslivet

Att engagera den yngre generationen i arbetet har blivit en växande utmaning för många organisationer. Forskning tyder på att denna generation har annorlunda förväntningar och idéer om arbetslivet, samtidigt som organisationer har ökat sina ansträngningar alltmer för att attrahera ung och kompetent arbetskraft.

I detta avsnitt samtalar Zorica och Johan med Jonathan Schunnesson, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Jonathans forskning belyser delar av denna diskripans som finns i förväntansbilden från både unga medarbetare och arbetsgivare. Vad består skillnaden i förväntningar och synen på bland annat arbetsuppgifter, prestation och engagemang. Är ens engagemang viktigt för den unga generation som kommer ut på arbetsmarknaden? Kan det finnas risk att unga upplever engagemang som en press snarare än något lustfyllt och eftersträvansvärt? 

Jonathan Schunnesson är doktorand vid Department of Management and Organization på Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning handlar om engagemang och identitet på moderna arbetsplatser, särskilt utifrån ungas perspektiv (s.k. young professionals) och hur de navigerar ett arbetsliv som ofta framstår mer glamoröst än vad det är i praktiken. 

Publicerad: måndag 26 februari, 2024