Johanna Flanke, generalsekreterare, HR-föreningen. Foto: Karl Nordlund.

KRÖNIKA

Kom ihåg – vi är möjliggörare!

Jan Eliasson sade, när han var med i Renées brygga, att TILLSAMMANS är det viktigaste ordet just nu. Jag håller med. Det gäller i världen och i våra företag och organisationer. Framgångsrika organisationer kan skapa hållbara samarbeten och HR har en nyckelroll som brobyggare för att bidra till att etablera en kultur av ömsesidig respekt, kommunikation och delaktighet. 

HR, som är förkortning för human relations, handlar om att förstå människor och med det perspektivet och den kompetensen bidra till att organisationer och företag blir framgångsrika. HR är en viktig möjliggörare för att utveckla relationer mellan människor på arbetsplatsen. Genom att lyssna till varandras behov och förväntningar bygger vi förtroende och transparens, där medarbetare är bekväma med att dela idéer och feedback. I en kultur där varje individ känner sig hörd och respekterad och lyssnar på och respekterar andra uppstår den där kreativa, tillitsfulla vardagsmagin. 

HR:s roll är att identifiera och odla ledare som värdesätter och främjar samarbete. Där erfarenheter och en mångfald av perspektiv får växa och där människor känner sig inkluderande och trygga och har modet att utmana sig själva och vår verksamhet. Vi vågar testa nytt som gör nytta och lär oss nytt som vi kanske inte ens visste att vi behövde lära oss. Låt oss inte blanda ihop psykologisk trygghet med att undvika minsta känsla av obehag. För det är förstås lite läskigt att gå från det bekanta till det nya, så låt det kännas. Det kommer att kännas. 

I dag finns det tekniska lösningar som kan underlätta samarbete. Vi inom HR kan vara med och integrera dessa verktyg så att de främjar effektivitet, innovation och kunskapsdelning. Då lägger vi grunden för en kultur som gör att vi kan ta oss an morgondagens utmaningar – tillsammans! 

Med dessa ord vill jag berätta att jag har bestämt mig för att sluta som general­sekreterare för HR-föreningen och gå vidare i karriären. Det har varit ett tufft beslut. Varje dag har jag mött engagerade kolleger i HR-Sverige. Tänk vad mycket vi har och kan åstadkomma tillsammans! Med stolthet lämnar jag i april över uppdraget till Petra Schedin Stergel. HR-Sverige står starkare än någonsin – och det är vi medlemmar som gör det möjligt! Ett stort tack för förtroendet jag har fått, tack till alla grymma samarbetspartners och till mitt underbara lilla team som funnits där i vått och torrt. Tillsammans gör vi skillnad. 

Så jag säger inte adjö, utan på återseende! 


Johanna Flanke, generalsekreterare, HR-Föreningen

Publicerad: torsdag 29 februari, 2024