HR-LÄGET I LANDET

Svensktoppen

HR har kommit en lång väg, från »personaladministration« till »human resources«. Vi tittar närmare på en rykande aktuell undersökning med 833 chefer runt om i landet.


94 procent har tillgång till HR-stöd.


 54 procent av dem som har HR-resurser tycker att det är ett viktigt stöd i arbetet.


 45 procent upplever att HR-rollen har ökat i betydelse.


HR har en viktig funktion och kan vara ett viktigt stöd för mig som chef 54 %
Jag skulle vilja ha mer stöd och samarbete med HR 29 %
HR har framför allt orsakat mig merarbete 11 %
Jag tycker inte att HR tillför något 6 %

Ja, ökad betydelse 

Ingen skillnad 

Nej, minskad betydelse 


Sjukfrånvaro och rehabilitering 72 %

Arbetsmiljö 58 %

Stöd i ledarskapet 55 %

Kompetensförsörjning 47 %

Hälsa och friskvård 38 %


Oförändrad 39 %
Fler anställda 
HR-personer 37 %
Färre anställda 
HR-personer 12 %
Vet inte 12 %

50%

1920-tal:
Personalkonsulent

1950-tal:
Personaladministratör

2000-tal:
Human resources

2015:
People analytics/
pioneer/experience


Här kan du se ett webinar om rapporten med Johanna Flanke, HR-föreningen, och Calle Fleur från Chef.


Källa: Tidningen Chef, 2023

Publicerad: fredag 15 mars, 2024