Gunilla Avby, fil.dr och docent i pedagogik vid Stockholms universitet och Jönköping Academy.

FRÅGA FORSKAREN

Innovationskraft och ledarskap i vardagen

I detta avsnitt av Fråga Forskaren träffar Johan och Zorica Gunilla Avby, fil.dr och docent i pedagogik vid Stockholms universitet och Jönköping Academy.

Samtalet utgår från två av Gunillas forskningsteman: Hur man organiserar och leder för att integrera vardaglig drift och utveckling för att skapa innovationskraft i verksamheten, och hur man ska man tänka för att forma system för ledarutveckling som utgår från verksamheten och de vardagliga utmaningarna.

Ett samtal som ger många konkreta tips och modeller som till exempel vikten av att lära om lärandet, lärspiralens sju steg och vikten av att ha uthållighet och kunna härbärgera osäkerheten i problemformuleringsfasen.

»Bara den som stannar upp är på väg.«

Publicerad: torsdag 2 maj, 2024