Psykolog, doktor, forskare – och aktuell med en uppmärksammad studie om spelberoende.

I HUVUDET PÅ

När livet står på spel

På många arbetsplatser är spelberoende en osynlig kamp. Viktor Månsson lyfter i sin forskning hur det ofta medför lidande såväl i privat­livet som på jobbet. Vi har pratat med honom om vikten av kunskap och stöd för att hantera spelberoendets ­komplexa natur.

Det pratas alltför sällan om problematiskt spelande. På en vanlig arbetsplats har 4–5 procent en förhöjd risk att utveckla problem med spel om pengar. Viktor Månsson, psykolog och doktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, ägnar sin forskargärning åt att skapa mer kunskap kring ett beroende som omgärdas av stigma och kunskapsbrist. Nyligen släppte han och kollegerna studien The Risk and Development of Work Disability Among Individuals With Gambling Disorder, som visar att risken för långtidssjukskrivning bland spelberoende personer är alarmerande hög – 89 procent högre än för snittbefolkningen. Här delar han med sig av sina tankar om…

…spelberoende.

»För de med svårast problem kan spelandet fungera som ett sätt att fly oönskade känslor. Man kommer tillfälligt in i en spelbubbla av eufori och aktiverat belöningssystem, men det leder till problem när verkligheten kommer i kapp och man upptäcker att man spelat för pengar man inte har.«

…riskgrupper.

»Det finns en bredd. Ungefär tre av fyra är män, men de medelålders kvinnorna ökar. För vissa grupper kommer spelandet först. Man spelar alltmer, tappar kontrollen, ljuger och lånar pengar, vilket resulterar i depression och söndertrasade relationer. För andra finns redan en samsjuklighet, exempelvis ångestsyndrom, och spelandet är något man upptäcker har en tillfälligt positiv effekt – men det försämras snabbt.«

…hjärnan och spel.

»Forskningen behöver fördjupas kring spelandets inverkan på hjärnan. Man har sett att signalsubstansen dopamin – som exempelvis aktiveras vid alkohol och droger – aktiveras starkt hos personer med spelproblem när de ser spel.«

Viktor Månsson
I studien, som nyligen publicerades i Psychological Medicine, analyserades data om 2 830 spelberoende individer.

…sjukskrivningar bland spelberoende.

»Vi gjorde en studie kring kopplingen mellan spelberoende och arbetsförmåga. Där såg vi att nästan en tredjedel är långtidssjukskrivna när de diagnostiseras med spelberoende. Men antalet sjukskrivningsdagar är förmodligen fler, eftersom vi saknade information om sjukskrivningar som är kortare än 14 dagar.«

…skam.

»Ofta skäms man och skuldbelägger sig själv för att man spelar bort stora pengar. Men spelberoende handlar inte om att vara karaktärssvag eller ha dålig moral. Det kan drabba personer som annars är ansvarstagande. Ena dagen kanske de jämför priser på Ica, nästa natt bränner de en månadslön på spel.«

»Det kan finnas en högre risk att utveckla spelproblem på jobb som är monotona eller innebär mycket väntan, liksom manligt orienterade miljöer.«

…hur spelberoende kan påverka arbetsprestationen.

»Spelberoende kan leda till minskad produktivitet och närvaro, men också arbetsrelaterade brott. Det finns en grupp med spelproblem som tidigare är ostraffad som börjar begå ekonomiska bedrägerier. Det kan vara sekreteraren som alltid varit skötsam, men som börjar låna pengar ur jobbkassan.«

…arbetsplatser i riskzonen.

»En studie visade att 5 procent av de tillfrågade visste att en kollega spelade på arbetstid. Det kan också finnas en högre risk att utveckla spelproblem på jobb som är monotona eller innebär mycket väntan, liksom manligt orienterade miljöer där man romantiserar spel och pratar om tuffa bets.« 

…att inte förbjuda spel på arbetsplatsen.

»De flesta spelar utan att ha spelproblem. Om man tar gubbarna som spelar på trav ihop på jobbet, så kanske de inte skulle ringa till varandra annars och det är en positiv, social sida av spel. Trav är också mindre av ett riskspel eftersom travloppet tar slut och det dröjer innan man kan satsa igen, till skillnad mot nätkasinon – som orsakar överlägset flest problem.«

…att upptäcka spelberoende hos medarbetare.

»Spelberoende är svårt att upptäcka. Viktiga tecken kan vara att en kollega har ekonomiska svårigheter, pratar oavbrutet om spel, försöker att låna pengar av kolleger – men också underdrifter om summorna man satsar. Typiskt för spelproblem är även att jaga förluster: man satsar pengar omedelbart efter en förlust för att försöka vinna tillbaka den.«

…tidig upptäckt och stöd på arbetsplatsen. 

»Spelberoende är ofta dolt och omgärdat av skam, vilket gör det svårt att upptäcka. HR har en viktig roll i att skapa en öppen och stödjande miljö där anställda känner att de kan söka hjälp. Arbetsgivare behöver sätta spelberoende på agendan och prata om hur man förhåller sig till spel, precis som vi pratar om alkohol och droger.«

…att söka hjälp.

»På spelpaus.se kan man registrera sig för att spärra spel. Det finns också en stödlinje som ger råd om lokal behandling för spelare och anhöriga.«


Text: Sofia Hallström
Foto: Peter Cederling

Publicerad: torsdag 16 maj, 2024

VIKTOR MÅNSSON

Titel: Medicine doktor, legitimerad psykolog, forskare vid Region Dalarna och Karolinska institutet.

Bor: I Falun.

Första jobbet: Ledare i fotbollsskola som 14-åring.

Hobby: Basist i ett band och handbollstränare.

Tränar: Skidor, springa, gym.

En favoritförfattare: Karl Ove Knausgård.

Tv-serie: The Bear.

Intresse: Min vedeldade bastu.

Dold talang: Stå på huvudet.