Micael Dahlen, världens första professor i lycka. Foto: Peter Cederling.

FRÅGA FORSKAREN

Hur kan du leva ditt bästa liv

Vi avslutar vårsäsongen tillsammans med Micael Dahlen, som är världens första professor i lycka och ansvarig för det nybildade centret för välmående, välfärd och lycka på Handelshögskolan i Stockholm.

Utgångspunkten för vårt samtal är att det finns tydlig empiri om att lyckligare individer är mer produktiva, kreativa samt mer samarbetsvilliga – vilka alla tre är delkomponenter som bidrar till att stärka organisationers konkurrenskraft.

Vidare pratar vi om att ekonomins grundläggande syfte i stort är att bidra till vårt välbefinnande, både som individer och som samhälle och att centrets mål är att utforska hur vi kan leva våra bästa liv och skapa ett bättre samhälle för allas bästa.

Kort om Micael Dahlen

Micael Dahlen, Ekonomiprofessor och ansvarig för Centret för välmående, välfärd och lycka på Handelshögskolan i Stockholm. Författare till flertal böcker och populär talare och föredragshållare såväl i Sverige som internationellt.

Publicerad: tisdag 2 juli, 2024