Visa alla utbildningar (3)

Arbetsrätten efter pandemin

Digitalt - start 22 november 2021

Utbildningens fokus ligger på arbetsrätt, arbetsmiljö och era praktiska problemställningar och dilemman kopplat till temat.

Vad händer nu när staten släpper på restriktioner kopplade till Covid-19 och vad händer när Covid-19 inte längre ses som en samhällsfarlig sjukdom?

Vilka arbetsrättsliga utmaningar kan din arbetsplats ställas inför när det som var rätt igår är fel idag eller när arbetssättet under pandemin påverkar hur arbetsgivaren eller arbetstagaren vill arbeta i fortsättningen?

Utbildningens fokus kommer att läggas på arbetsrätt, arbetsmiljö och era praktiska problemställningar och dilemman kopplat till temat.

Innehåll:

Utbildningen genomförs vid 2 tillfällen x 3 timmar. Första träffens fokus är utbildning. Andra träffens fokus bygger på era problemställningar idag som vi gemensamt resonerar om, byggt på era gemensamma erfarenheter och arbetsrättsexpertens kunskaper.

Under utbildningen diskuterar ni:

 • Vilka arbetsrättsliga särregleringar infördes på grund av pandemin och vilka finns kvar?
 • Vilka vanor och för den delen ovanor har vi skaffat oss under pandemin och vilka arbetsrättsliga svar finns för att hantera dessa?
 • Vilket stöd finns att hämta i arbetsmiljö lagstiftningen och arbetsmiljöregleringarna?
 • Vi hjälper dig med svar på krav som:
  • Jag har skaffat hund och denna ska jag ha med mig på arbetet för det är fullt på huddagis.
  • Jag vägrar komma till jobbet jag är ovaccinerad.
  • Jag vägrar komma till jobbet om det finns ovaccinerade där.
  • Jag har ingen skyldighet att inkomma med sjukintyg.
  • Jag ska fortsätta att arbeta hemifrån.
  • Jag vill inte fortsätta arbeta hemifrån.
  • Jag behöver flexibla arbetstider för det liv jag lever nu.

Läs mer och anmäl dig här >

Publicerad: torsdag 21 oktober, 2021