Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

intro

Kraft att förändra

Säkert har vi alla någon gång känt oss maktlösa inför orättvisor och önskat att vi haft kraft att ställa allting till rätta. Oavsett om det har handlat om att bryta invanda tankemönster hos människor och organisationer eller att föreslå nya innovativa lösningar som innebär verklig förändring. Ibland har vi kanske till och med lyckats, andra gånger har det varit svårare och vi har tvingats släppa vår tanke. Inte av lathet eller för att vi är värderingssvaga, utan för att det inte alltid är lätt att hitta den där vägen framåt.

Men det finns några som aldrig ger sig, som inte bryr sig om vad ­omvärlden tycker och som med obändig energi och tålamod utmanar etablissemanget och navigerar sig fram i okänd terräng, även om det säkert kan vara lika smärtsamt som jobbigt att hamna på tvärs mot gängse uppfattningar.

I reportaget Rebellen i rummet lyfter vi fram några exempel på människor som har den där förmågan att svänga runt en organisation eller till och med riva kollektiva normativa murar i ett helt samhälle genom sin förmåga att engagera och se på tillvaron med lite andra ögon.

Den sortens kraft är kanske få förunnat, men vad vi däremot alla kan bidra med är att hjälpas åt att bygga inkluderande kulturer som gör förändringsprocesser möjliga, där idéer och nytänkande får fritt spelrum utan rädslor och hämmande strukturer.

Det var också i den andan som Sveriges HR Förening instiftade Kerstin Hesselgren-priset, där vi hyllar en person som med ett långsiktigt engagemang, precis som vår grundare Kerstin, sätter fokus på medmänsklighet och jämlikhet på våra arbetsplatser och i vårt samhälle. 

Under HR Dagarna i oktober delades priset ut för fjärde gången, och en värdigare vinnare än Caroline Farberger är svårt att tänka sig. Genom sin resa och modiga livsval inspirerar hon till att alltid och utan kompromisser våga vara oss själva, men hon verkar också oförtrutet för ett mer inkluderande näringsliv.

Eller med hennes egna ord: »Jag vill att världen ska se annorlunda ut för att jag har gått igenom den.«

Du möter henne här.

Trevlig läsning!

Lena Bjurner, generalsekreterare
Sveriges HR Förening

Publicerad: onsdag 19 oktober, 2022