Petra Schedin Stergel, generalsekreterare, HR-Föreningen.

KRÖNIKA

Nu flyttar vi fram positionerna!

Det har nu gått en dryg månad sedan jag tillträdde som ny generalsekreterare för HR-föreningen. Först och främst vill jag tacka för det översvallande mottagande jag har fått, från många medlemmar som hört av sig. Det är värmande och sporrande inför framtiden – men också en bekräftelse på det stora engagemang som finns inom vår community.

Man brukar säga att det ska gå minst 100 dagar på ett jobb innan det är läge att lägga en programförklaring på bordet. Därför är en av mina viktigaste uppgifter just nu att verkligen lära känna er.

I den andan kommer jag ägna mycket tid åt att resa runt i landet och besöka arbetsplatser och HR-avdelningar, medlemmar och icke-medlemmar, och lyssna in vilka utmaningar och önskemål som ni har i vardagen. 

I dag genomför HR-föreningen mängder med uppskattade aktiviteter – allt från utbildningar till HR-dagar, kurser och webbinarier. Dessutom har många framåtlutade samarbeten initierats.

Men jag ser också, utan att föregå framtiden, möjligheter för vår förening att växa och utveckla medlemsnyttan ytterligare. Det kan vi åstadkomma genom att skaffa oss en tydligare position utanför den egna plattformen.

Jag tror på att vara nära samhällsdebatten och aktivt driva våra frågor i arbetslivet. Är vi mer synliga kommer vi också bli mer relevanta i organisationerna och flytta fram positionerna. Dels för föreningen, dels för HR i ett större perspektiv.

Här talar jag av egen erfarenhet. Genom åren har jag haft förmånen att verka som HR-chef för en rad stora arbetsgivare och vet hur viktigt det är att HR involveras i alla avgörande strategier och diskussioner som för organisationer framåt.

Inom HR är vi proffs på allt som rör peoplefrågor. I en snabbföränderlig tid är det en kunskap som bara blir mer eftertraktad – och detta ska vi inte bara vara stolta över, utan även dra nytta av. En väl fungerande HR-avdelning leder till framgång. 

Det är ett budskap som är viktigt att lyfta fram. Om vårt arbete alltid är i linje med en organisations långsiktiga strategi kan vi lättare sätta tydliga målsättningar och mäta vad vi åstadkommer.

Det är en affärsmässighet som alla kommer att tjäna på.

Till sist: ett stort tack till min företrädare Johanna Flanke som har lagt en fin grund för HR-föreningen att kunna ta nästa kliv i utvecklingen.

Det ser jag och mina medarbetare på kontoret väldigt mycket fram emot.

Trevlig läsning!

PS En närmare presentation av mig finns här.


Petra Schedin Stergel, generalsekreterare, HR-Föreningen

Publicerad: måndag 20 maj, 2024