Visa alla nätverk (24)

Arbetsrätt och arbetsmiljö nätverket SYD

Region: Syd

Syftet med det här nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i vår roll som HR-chefer och HR-specialister.

Träffarna kretsar alltid kring ett förutbestämt ämne. Den person inom nätverket som har speciell kunskap inom ämnet brukar börja med att redogöra för sin kunskap och erfarenhet. Därefter följer ett erfarenhetsutbyte kring hur de olika organisationerna som finns representerade på träffen agerar i den aktuella frågan.

Ämnen som har tagits upp till diskussion är bland annat:

  • Hur kommer man tillrätta med stegrande sjukskrivningstal?
  • Whistleblowing
  • Var går gränsen för arbetstagarens kritikrätt?
  • Praxis kring utköp av anställda

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som specialist eller har en roll där du hanterar arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor i din HR-roll. Nätverket täcker Malmö med omnejd och i nätverksgruppen finns representanter från både privat och offentlig sektor. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap.

Läs mer och ansök till nätverket här >>

 

Publicerad: onsdag 7 februari, 2018