Visa alla nätverk (24)

Arbetsrätt- och arbetsmiljönätverket i Stockholm

Region: Öst

Syftet med nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i våra respektive HR-roller. Vi förväntar oss att du aktivt kan delta i nätverket. Vi tillämpar roterande värdskap och sätter agendan för träffarna gemensamt.
Träffarna kretsar alltid kring ett förutbestämt ämne. Den person inom nätverket som har speciell kunskap inom ämnet brukar börja med att redogöra för sin kunskap och erfarenhet. Därefter följer ett erfarenhetsutbyte kring hur de olika organisationerna som finns representerade på träffen agerar i den aktuella frågan. Vi utbyter tankar och lär av varandras framgångar och misstag.

Ämnesförslag:

  • Omvärldsbevakning kring nya lagar, lagförslag, regeringsbeslut, etc.
  • Arbete mot trakasserier på arbetsplatserna och arbetsrättsliga konsekvenser
  • Arbetsmiljöverkets inspektioner enligt aktuellt fokusområde
  • Erfarenheter kopplat arbetstillstånd genom Migrationsverket
  • Praxis kring utköp av anställda
  • HR-system och GDPR
  • Utstationering jämfört med tjänsteresor
  • Omställningsstöd och hur det kan användas

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar i eller omkring Stockholm som specialist eller har en roll där du hanterar arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor i din HR-roll, inom både privat och offentlig sektor.

Avgift

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Läs mer och ansök till nätverket här >>

Publicerad: torsdag 5 mars, 2020