Visa alla nätverk (24)

Framtidens HR

Region: Östra

Öppet för alla som arbetar med HR-frågor och som vill ta del av ett erfarenhets - och idéutbyte.

Nätverket är för dig som vill samtala om framtidens HR och teknikutvecklingens inverkan på rollen som HR-person. Nätverket finns i skärningspunkten mellan det som har varit, och det som kommer att bli det framtida sättet att jobba med personal och ledarskap. Nätverket är öppet för alla, för nya såväl som experter, HR-generalister som HR-specialister. Som deltagare har du ett intresse av att dela erfarenheter, delta i givande samtal och samtala kring HR utifrån ett framtidsperspektiv.

Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap.

Läs mer och ansök till nätverket här

 

Publicerad: onsdag 7 februari, 2018