Visa alla nätverk (26)

Generella HR-nätverket Örebro VÄST

Region: Västra, Örebro

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag i Örebro.

Nätverket berör ett brett spektra av HR-frågor, exempel på ämnen som kan komma att diskuteras under träffarna är arbetsrätt och förhandlingar, krishantering, hot & våld (arbetsmiljö), rekrytering, karriärutveckling samt värderingsarbete och liknande.

Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap.

 

Läs mer och ansök till nätverket här

 

Har du frågor om nätverket, ditt deltagande eller medlemskap, vänligen kontakta:

Tobias Odervång
Epost: tobias.odervang@sverigeshrforening.se

Publicerad: onsdag 7 februari, 2018